Update Loket.nl 11-03-2024

Volgen

Vanavond voeren wij een update uit rond 21:30. De applicatie is dan tijdelijk niet bereikbaar.
Een bomvolle release dit keer waarmee we een eerste stap hebben gezet om een collectief niveau te introduceren in Loket.nl!

Onderstaande issues leveren we vanavond op:

1. Introductie collectief niveau Loket.nl
2. Uitbreiding beheer journaalapplicatie
3. Export journaal voor Preis origineel en SAP toegevoegd
4. Beheer AK-gebruikers toegevoegd
5. Collectief verlonen starten toegevoegd
6. Soort fonds PMT toegevoegd
7. Nieuw component 1141 voor kilometerdeclaratie toegevoegd
8. Overige bugs en optimalisaties

1. Introductie collectief niveau Loket.nl
Wanneer je in Loket.nl inlogt is er vanaf deze release een nieuw niveau toegevoegd. Hiermee maken we een eerste stap om collectieve acties over werkgevers heen mogelijk te maken.
We maken hierbij een onderscheid tussen een AK-gebruiker (Provider) en een werkgevergebruiker met toegang tot meerdere werkgever (Mijn werkgevers). Zie onderstaande afbeelding.

1.jpg

2. Uitbreiding beheer journaalapplicatie
Onlangs hebben we het in Loket.nl mogelijk gemaakt om inzage te krijgen in het journaalprofiel. Deze release voegen we hier de details van de journaalinrichting van de applicatie Accountview en Twinfield aan toe en hebben we het mogelijk gemaakt om de inrichting van de journaalapplicatie te wijzigen wanneer deze is ingesteld op Exact Online, Twinfield, eAccounting of Accountview.

3. Export journaal voor Preis origineel en Sap toegevoegd
Wanneer in Loket.nl Classic Preis origineel of Sap is toegevoegd als journaalapplicatie, dan is het mogelijk om in Loket.nl bij de journaalruns een export hiervan te maken. 

4. Beheer AK-gebruikers
In Loket.nl is het vanaf deze release mogelijk om AK-gebruikers in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen. Deze optie vind je terug onder Provider - Beheer - Gebruikers. 
Qua design is er gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het design van werkgevergebruikers.
Voordeel t.o.v. Loket.nl Classic is het makkelijk(er) kunnen inzien van bepaalde statussen van een gebruiker. Zo maken we de volgende bijzonderheden snel inzichtelijk:

 • Heeft rechten op gebruikersniveau (afgeweken van de rechten die op Team-niveau zijn ingericht)
 • Gebruiker heeft uitgaande koppelingen
 • Gebruiker heeft geen toegang tot Loket.nl
 • Heeft koppelingen
 • Heeft tweestapsverificatie

Uiteraard wordt in een latere fase het aanmaken van een AK-gebruiker ook toegevoegd.

5. Collectief verloning starten toegevoegd
Het is mogelijk gemaakt om de collectieve actie - Verloning starten uit te voeren via Loket.nl. 
Dit doe je via Provider - Salarisverwerking.
Hierbij kan er gebruik worden gemaakt van een filter en kan er gekozen worden voor de verloningsfrequentie / periode van verloning. Verder kun je hier ook in 1 oogopslag zien of er nog openstaande signalen/mededelingen zijn voor de betreffende werkgever(s). Wil je het een en ander eerst even controleren bij een werkgever? Druk dan op het pijltje en je navigeert direct naar deze werkgever.

2.png

 

6. Soort fonds PMT toegevoegd
Met ingang van deze release kennen we een nieuw soort fonds genaamd PMT. Dit nieuw fonds was nodig om een berekening  goed te laten verlopen. 
De uren dienen namelijk bij maandverloning op basis van een gemiddeld aantal berekend te worden en voor oproepkrachten dienen de daadwerkelijke uren doorgegeven te worden maar dan wel afgezet tegen gemiddelde uren voor de berekening van de deeltijdfactor.
Tevens geldt dat component meer-uren niet mee dienen te tellen als pensioenuren voor de deeltijdfactor, en dat de premiegrondslag op hele euro's afgerond dient te worden. 

Let op: CAO onderhoud zorgt er in de CAO-update van komend weekend voor dat per 2024 het soort fonds wordt toegevoegd bij de betreffende fondsen die op CAO-niveau zijn aangemaakt. Wil je het soort fonds al eerder gebruiken dan kun je het zelf alvast koppelen op loonmodel- of administratieniveau. 

7. Nieuw component 1141 voor kilometerdeclaratie toegevoegd
Er is een nieuw component aangemaakt voor het nog makkelijker kunnen declareren van kilometers door de werknemer wanneer er sprake is van netto en een bruto gedeelte. Je kunt hiervoor vanaf deze release gebruik maken van component 1141 KM.TOTAAL. Dit component zorgt voor het automatisch vullen van de bestaande componenten 41 (KM.ONBELAST) en 42 (KM.BELAST). 

Voorbeeld: 
Er wordt door de werknemer op component 1141 200 kilometers gedeclareerd. 
In de variabele componenten wordt dan 200 kilometers op component 41 weggeschreven en 200 kilometers op component 42.
Hierdoor hoeft een werknemer geen 2 declaraties meer op te geven.

Let op: CAO onderhoud zorgt er in de CAO-update van komend weekend voor dat het nieuwe component wordt toegevoegd. 

8. Overige bugs en optimalisatie

 • De regels bij verdeling journaal werden omgedraaid bij het aanmaken van een transitiedienstverband. Dit leidde tot foutmeldingen. Dit is hersteld waardoor de regels voortaan juist worden overgenomen van het originele dienstverband. Ook wordt het veld Onbepaalde tijd vanaf nu voortaan automatisch gevuld wanneer het dienstverband via Loket.nl wordt aangemaakt.

 • Bij collectieve acties - PAWW aangifte werd het lijstje aan werkgevers onterecht gefilterd op sommige CAO-codes. Deze controle is verwijderd aangezien dit bij PAWW niet van toepassing is. Controleer de afgelopen periodes of er nog werkgevers in aanmerking komen om aan te leveren bij SPAWW.

 • Wijziging term jaarloon op de loonstrook naar Fisc. jaarloon. Het was voor verzekeraars/hypotheekadviseurs niet altijd even duidelijk waar de term Jaarloon voor stond. We hebben daarom de term "jaarloon" gewjizigd naar "Fisc. jaarloon".
  Dit hebben we uitgevoerd voor onze standaard loonstroken.

 • Het was in Loket.nl niet mogelijk om een UPA pensioenaangifte aan te maken wanneer het loonheffingennummer bij twee administraties of meer is gevuld en de werkgever te maken heeft met verschillende UPA-partijen. Dit is hersteld.

 • Wanneer je in Loket.nl gebruikt maakt van templates t.b.v. documentgeneratie die op basis van consolidatie zijn aangemaakt, kreeg je een onterechte foutmelding bij het genereren van documenten. 

 • Het is mogelijk gemaakt om via Loket.nl de actie verlofopbouw volgens regeling uit te voeren voor administraties zonder salarisverwerking.

 • Het is mogelijk gemaakt om via Loket.nl de collectieve actie Basisloon meerdere malen uit te voeren voor een record met dezelfde ingangsdatum. Deze werking is nu gelijk aan die van Loket.nl Classic. 

 • Voor een werkgevergebruiker was het (onterecht) mogelijk om de waarde van de ingestelde administratie te wijzigen bij het versturen van een journaalrun. Ook dit is hersteld.

 • De grafiek Werkkostenregeling werd in sommige situaties niet goed geladen. Dat is nu wel het geval.

 • Wanneer een extra loonrun binnen dezelfde periode wordt verwerkt werd er een foutief voorstel datum salarisstroken getoond. Deze bevatte de datum van de volgende verloningsperiode. Dit is hersteld naar de huidige periode van verloning.
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0