CAO Update 17-01-2024

Volgen

Vannacht zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor alle informatie en eventuele instructies.

Component 77 toegevoegd aan CAO's
In de update van Loket.nl van 15-1-2024 is het nieuwe component 77 OVW TOESL TVT toegevoegd. In alle CAO's is het component nu toegevoegd. Meer uitleg over dit component is te vinden in de melding "Update Loket.nl 15-01-2024"

Fondsenonderhoud
Voor bijna alle CAO's zijn de fondsen inmiddels ingevoerd. De volgende CAO's zijn nog niet opgeleverd:

04 Houtverwerkende industrie; 11 HISWA / SZS; 25 Groothandel in vlakglas, glasbewerking en het glazeniersbedrijf
Deze CAO's vallen onder pensioenfonds BPFV. Zij hebben de premiegegevens voor 2024 pas gisterenmiddag uitgebracht. De CAO's zullen in de update van morgen (18 januari) opgeleverd worden.

25 Groothandel in aardappelen, groenten en fruit; 25 Particuliere Kaaspakhuis
Voor deze CAO's is de grondslagsystematiek met ingang van 2024 aangepast. De CAO's zullen in de update van morgen (18 januari) opgeleverd worden met de juiste grondslaginstellingen en premiegegevens.

Ingangsdatum Naam CAO Omschrijving / Mededeling
1-1-2024 04 Tentoonstellingsbedrijven Vakantietoeslag aangepast naar 8,33% per 1-1-2024
1-1-2024 04 Tentoonstellingsbedrijven Rekenregel voor pensioen aangepast per 1-1-2024
1-1-2023 16 Vleessector Minimum VT gecorrigeerd per 1-1-2023 en 1-7-2023
1-1-2024 16 Vleessector Minimum VT aangepast per 1-1-2024
1-1-2024 18 Bloemendetailhandel Nieuw loongebouw per 1-1-2024
1-1-2024 21 Openbaar Vervoer (SPOV) Premies 2024 ingevoerd
1-1-2024 22 Recreatie Uurlonen 19-jarigen bijgewerkt naar WML
1-1-2024 23 Apotheken WML waaardes 21 jaar aangepast naar schaalwaarde
1-1-2024 23 Gezondheidscentra WML waaardes 21 jaar aangepast naar schaalwaarde
1-1-2024 23 Golfbranche Premies 2024 ingevoerd
1-1-2024 25 Handel in Bouwmaterialen Premies 2024 ingevoerd
1-1-2024 25 Uitgeverijbedrijf (vh o.a. Boek- en Tijdschr.) Premies 2024 ingevoerd
1-1-2024 26 Toneel en Dans (vh Theater en Dans) Ploeg van 38 uur toegevoegd
1-1-2024 26 Toneel en Dans (vh Theater en Dans) Overwerk/ORT blok incl. overwerkfactor ingevoerd
1-1-2024 26 Toneel en Dans (vh Theater en Dans) Premies 2024 ingevoerd
1-1-2024 26 Vaste medew. Uitzendondernemingen NBBU Premies 2024 ingevoerd
1-1-2024 27 Textielverzorging Premies 2024 ingevoerd
1-1-2024 64 Gemeenten Component voor bijdrage AO-verzekering toegevoegd
1-1-2024 64 Gemeenten IKB bovenw. verlof vervalt, IKB EJU verhoogd
1-1-2024 99 Diverse CAO's Aanpassingen i.v.m. component 77 OVW TOESL TVTAantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0