Update Loket.nl 15-01-2024

Volgen

Vanavond voeren wij een update uit rond 21:30. De applicatie is dan tijdelijk niet bereikbaar.
Achter de schermen hebben we de alleenstaande ouderenkorting gereed. We zullen deze binnenkort opleveren. Daarnaast hebben we wat processen geoptimaliseerd waar onze performance door groeit.
We zijn uiteraard op de hoogte van de complexiteit rondom de wettelijk minimumuurlonen en hiervoor hebben we nog een aantal issues op te lossen. 
Het signaal 208 Uurloon bij ziekte is lager dan minimumloon hebben we inmiddels aangepast, zodat deze ook weer terecht gegeven wordt. 

We leveren o.a. onderstaande issues op:

1. Nieuw component 77 OVW TOESL TVT
Toeslag bij uren TVT werd onterecht aangemerkt als Loon uit overwerk in de loonaangifte. We hebben dit opgelost door een nieuw component te maken 77 OVW TOESL TVT. Op dit component zal de toeslag geboekt worden als er gebruik wordt gemaakt van de TVT componenten 10 t/m 14 en 4010 t/m 4014.
Let op, dit component wordt uiterlijk donderdag toegevoegd. CAO onderhoud zorgt ervoor dat dit component wordt toegevoegd aan de grondslagen en fondsen die op CAO-niveau zijn aangemaakt.
Grondslagen op Lm-niveau en Adm-niveau worden niet automatisch door ons aangepast, maar dien je zelf aan te passen. 
De aanpassing wordt alleen voor 2024 doorgevoerd.

2. Foutmelding vervallen ABP fondsen
Er zijn een aantal ABP fondsen komen te vervallen. We zien echter dat deze nog steeds worden aangeleverd en dit zorgt voor onverwerkbare pensioenaangiftes. Je krijgt nu een foutmelding tijdens het verlonen wanneer je nog een vervallen ABP fonds hebt geactiveerd bij de werknemer.  
De foutmelding is (324) Fonds VPL en (vanaf 2023) en PPA variant A (vanaf 2024) zijn niet (meer) toegestaan
Het gaat dus om het IVP in CAO Rijk en de aspirantenregeling bij CAO Architectenbureaus

3. Bugs en optimalisaties
- Historische signalen waren niet altijd zichtbaar voor gebruikers met het recht Beheer signalen. Dit hebben we aangepast.
- Pensioenaangifte aanmaken in Loket.nl lukte soms niet wanneer het LH-nummer op meerdere plekken was gevuld. Dit hebben hebben we opgelost.
- Het importeren van basislonen was niet altijd mogelijk voor gebruikers met het recht Beheer beloningen. Na deze update kunnen ze dit wel. 
- De import (template) van de variabele gegevens van Loket.nl en Loket.nl Classic waren niet gelijk aan elkaar. Dat hebben we rechtgetrokken. Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0