Update Loket.nl 06-11-2023

Volgen

Vanavond voeren wij weer een update uit. Dit doen we rond 21.30 en dan is de applicatie tijdelijk niet bereikbaar. Achter de schermen zijn wij uiteraard al druk met de voorbereidingen rondom de jaarovergang. Daarnaast hebben we de eerste stappen voor de geconsolideerde overzichten gezet en is de tabel voor de bijtelling voor de Auto van de zaak al uitgebreid met de categorieën voor 2024.  
We leveren vandaag o.a. deze zaken op:

1. 4-weken UPA pensioenaangifte voor weekverloningen
2. PLO-Bestand Stipp downloaden
3. Jaaroverzicht PAWW
4. Collectief toevoegen en afsluiten grondslagen
5. Afwijkend uurloon in kunnen stellen voor component 1273 OVERW.LN(100%)
6. Niet standaard hoge Aof premie bij Arbeidsverhouding 23 (WSW begeleid werk)

1. 4-weken UPA pensioenaangifte voor weekverloningen
Wanneer je een weekverloning hebt, kun je per 4 weken aangifte doen via Loket.nl. Dit was tot nu toe alleen mogelijk in Loket.nl Classic. We hebben dit nu ook toegevoegd aan Loket.nl

2. PLO-bestand Stipp downloaden
Het PLO-bestand voor Stipp is nu ook te downloaden in Loket.nl. Ook zijn de bestanden te verwijderen. 
Je vindt deze opties bij Salarisverwerking - PLO. 


3. Jaaroverzicht PAWW 
Onder Rapporten is nu het Jaaroverzicht PAWW aangifte toegevoegd. Op dit overzicht vind je het totaal aan premieloon, aantal deelnemers en totaal aan premie per periode

4. Collectief toevoegen en afsluiten grondslagen
Een optie die we nog misten bij de Collectieve opties is het toevoegen en afsluiten van de grondslagen. Dit hebben we nu toegevoegd onder Collectief.

5. Afwijkend uurloon in kunnen stellen voor component 1273 OVERW.LN(100%)
Het was niet mogelijk om een afwijkend uurloon in te stellen voor component 1273. Een aantal klanten heeft aangegeven dat dit in sommige gevallen wel gewenst is. We hebben dit dus aangepast.

6. Niet standaard hoge Aof premie bij Arbeidsverhouding 23 (WSW begeleid werk)
In Loket.nl werd bij een werknemer waarvoor Basis dienstverband gevuld is met de waarde WSW begeleid werk standaard de hoge Aof-premie toegepast.
Op basis van navraag bij de Belastingdienst moet voor dienstverbanden waarvoor basis dienstverband gevuld is met waarde WSW Begeleid werk (code 23) gekeken worden naar de grootte van de werkgever zoals dit ook geldt voor reguliere dienstverbanden. Deze aanpassing hebben we doorgevoerd. 
Vanaf nu kijkt Loket.nl ook voor de WSW-dienstverbanden naar de grootte van de werkgever voor de bepaling van Aof-premie. Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0