Update Loket.nl 30-10-2023

Volgen

Vanavond voeren wij weer een update uit. Dit doen we rond 21.30 en dan is de applicatie tijdelijk niet bereikbaar.
We leveren vandaag o.a. deze zaken op:

1. Export gegevens uitgebreid
2. Optimalisatie annuleren ondertekenverzoek
3. Dienstverband verwijderen
4. Signaal toegevoegd voor wijziging jaarloon bij wijzigen type dienstverband
5. Extra controle ter voorkoming van Journaal niet in balans
6. Behandelen verlofaanvragen in Loket.nl

1. Export gegevens uitgebreid
We hebben in Loket.nl de onderstaande tabbladen toegevoegd bij Export gegevens.
- Diversen
- Grondslagen
Daarnaast is het nu mogelijk om onderstaande velden te exporteren
- Opzegtermjn
- Excasso buitenland
- Pensioenuitkering 

2. Optimalisatie annuleren ondertekenverzoek
In sommige gevallen was het niet meer mogelijk om een ondertekenverzoek te annuleren. We hebben dit weer hersteld. Bij de status Nieuw ondertekenverzoek is het altijd mogelijk om het ondertekenverzoek te annuleren.
De statussen Document bekeken en Ondertekenverzoek verzonden zijn geen actuele statussen meer in Loket.nl. Deze zijn komen te vervallen door de overstap naar ondertekenpartij Hix.

3. Dienstverband verwijderen
Het is vanaf nu mogelijk om een dienstverband te verwijderen in Loket.nl. Dit werkt op dezelfde manier als in Loket.nl Classic. In Loket.nl verschijnt deze knop wanneer het mogelijk is om een dienstverband te verwijderen.4. Signaal toegevoegd voor wijziging jaarloon bij wijzigen type dienstverband
Wanneer het Type dienstverband van Standaard naar Betaald Ouderschapsverlof/Aanvullend Geboorteverlof wordt gezet, ontvang je onderstaand signaal:
Let op: Jaarlonen BT worden samengesteld voor berekening percentage loonheffing bijzonder tarief. Zet het jaarloon BT op 0.
Wanneer het Type dienstverband van Betaald Ouderschapsverlof/aanvullend Gebooorteverlof wordt gezet, ontvang je onderstaand signaal:
Controleer of het jaarloon BT voldoet conform dit type dienstverband.

5. Extra controle ter voorkoming van Journaal niet in balans
Indien een component gewijzigd (kan) worden qua besturing betaling / inhouding en er zijn reeds loonresultaten bekend op dat component, dan kan dit leiden tot een journaal dat niet meer in balans is.
Indien de besturing “Betaling/Inhouding” wordt aangepast én er zijn loonresultaten betreffende deze component, dan mag de besturing niet worden aangepast en volgt een foutmelding.

6. Behandelen verlofaanvragen in Loket.nl
Voor werkgevergebruikers zonder het recht Behandelen verlofaanvragen leek het in Loket.nl alsof het mogelijk was om de verlofaanvragen goed te keuren. De werkgevergebruiker kreeg hier echter een foutmelding. We hebben dit nu opgelost door de rechten gelijk te trekken met die van Loket.nl Classic

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1