Update Loket.nl 28-08-2023

Volgen

Maandagavond 28-08-2023 voeren wij rond 21.30 een update uit.
De applicatie is dan tijdelijk niet beschikbaar. 

We leveren o.a. onderstaande zaken op:


1. Aanscherping controle geldigheid nationaliteit
2. Aanscherping controle loonverwerking auto van de zaak
3. Aanscherping controle gebruik Awf herzien
4. Toevoegen verzuim overzichten aan Loket.nl (overbouw) 
5. Signaal naar provider wanneer werkgevergebruiker een koppeling legt
6. Verwijderen loonrun weer mogelijk in Loket.nl
7. Verlofoverzicht werknemerniveau wordt weer getoond indien recht raadplegen loonoutput ontbreekt


1. Aanscherping controle geldigheid nationaliteit
Er is een extra controle toegevoegd aan bruto/netto waarmee de geldigheid van de nationaliteit wordt gecontroleerd. Dit voorkomt foutcode L0092 die door de Belastingdienst afgegeven wordt wanneer er een loonaangifte wordt ingediend met daarin een werknemer waarvoor een ongeldige nationaliteit is opgevoerd.


2. Aanscherping controle loonverwerking auto van de zaak
Inmiddels mogen er een aantal bijtellingscategorieën niet meer gebruikt worden aangezien de 60 maanden termijn al (ruim) is overschreden. Om deze reden hebben we een controle toegevoegd aan bruto/netto die controleert of deze bijtellingscategorieën nog gebruikt worden. Dit zijn:
- Midden(20% tot 2016)
- Midden(21% in 2016)
- Verlaagd(15% in 2016)
- Verlaagd(14% tot 2016)
- Verlaagd(7% in 2014 en 2015)

3. Aanscherping controle gebruik Awf Herzien 
In de terugkoppelberichten van de Belastingdienst zagen wij geregeld foutcode L2302 terugkomen.
De omschrijving van deze foutcode is 'Aanwas in het cumulatieve premieloon Awf herzien is ongelijk aan 0 terwijl de indicaties indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst en indicatie oproepovereenkomst niet zijn aangeleverd met J-J-N'.

Deze fout wordt veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de optie Awf herzien binnen Loket.nl.
Je mag namelijk alleen de Awf-premie herzien wanneer de lage premie is toegepast. Binnen Loket.nl was het echter mogelijk om periodes te herzien waarvoor de hoge premie is toegepast en dat is niet juist. 
We hebben daarom een controle toegevoegd aan bruto/netto die toeziet op het alleen mogen herzien van de Awf-premie wanneer de lage Awf-premie is toegepast.

4. Toevoegen verzuimoverzichten aan Loket.nl (overbouw)
Met ingang van deze release zijn de verzuimoverzichten toegevoegd aan Loket.nl. Je vindt deze terug op werkgeverniveau onder Rapporten - Ziekteverzuim.
1.jpg

5. Mail naar provider wanneer werkgevergebruiker een koppeling legt

Als provider wil je graag een melding kunnen ontvangen wanneer een werkgevergebruiker een nieuwe koppeling binnen Loket.nl legt met een externe applicatie. Dit kan via de Marketplace.
Om deze email te kunnen ontvangen heb je een emailadres(of adressen) vast te leggen op providerniveau. Dit doe je via Loket.nl Classic - Providergegevens - Overig - Emailadressen.
Bij soort kiest je dan voor: Marketplace - Activatie koppeling.


6. Verwijderen loonrun weer mogelijk in Loket.nl
In sommige gevallen was het in Loket.nl niet mogelijk om een loonrun te verwijderen. Deze bug is opgelost. Je kunt in Loket.nl een loonrun verwijderen via de verloningscarrousel.
Ga hiervoor naar Acties - Verloning - Verwijderen.

2.jpg


7. Verlofoverzicht werknemerniveau wordt weer getoond indien recht raadplegen loonoutput ontbreekt
Op de overzichtpagina van de werknemer in Loket.nl werd het tabblad Verlof niet altijd getoond. Er werd onterecht gecontroleerd op de aanwezigheid van het recht raadplegen loonoutput. 
Dit is aangepast.

3.jpg

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0