CAO Update 23-01-2023

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor alle informatie en eventuele instructies.

Fondsenonderhoud

Inmiddels zijn alle fondsen ingevoerd waarvan de waardes voor 2023 bekend zijn. Voor enkele CAO's zijn nog niet alle fondsen bekend. 

Nog niet volledig bekende CAO's zijn opgeleverd met als omschrijving 'Premies 2023 ingevoerd (incompleet)'. Voor fondsen waarvan de gegevens nog niet (definitief) bekend zijn, is dit in de mededeling in loket.nl opgenomen. Deze fondsen worden alsnog bijgewerkt zodra ze bekendgemaakt worden. Hiervan zal weer een nieuwe melding worden gemaakt in loket.nl. 

Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-1-2023

01 Glastuinbouw

Schalen verhoogd met 3% per 1-1-2023

1-1-2023

04 Houtverwerkende industrie

Peilmoment excedentregeling gewijzigd

1-1-2023

11 HISWA / SZS

Peilmoment excedentregeling gewijzigd

1-1-2023

25 Grth in vlakglas, glasbew- en het glazeniersbed

Peilmoment excedentregeling gewijzigd

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0