Update Loket.nl 05-01-2023

Volgen

Vanavond rond 21.30 is de applicatie tijdelijk niet beschikbaar.
We leveren dan onderstaande zaken op: 

Herzien AWf-premie
Op dit moment is het alleen mogelijk om in de laatste periode de Awf premie te herzien t.b.v. overschrijding 30% contracturen. We hebben dit nu ook mogelijk gemaakt voor eerdere periodes. 

Afdrukken Basisloon

Op dit moment wordt op een loonstrook van een dienstverband met type ouderschapsverlof / aanvullend geboorteverlof het basisloon weergegeven. Vanaf deze update is dit niet meer zo. 
Er wordt vaak gewerkt met een geschat dagloon, het basisloon is dan voor die strook minder relevant.

UPA-PFZW Signaal wordt fout

Zoals in deze update wordt aangegeven zetten we het signaal om naar een foutmelding voor 2023. 
Voor 2022 is het minimale regelingloon door PFZW bepaald op 5950 euro per jaar, hier zijn nog geen wijzigingen in gemeld.
mceclip0.png

Aanpassing Pensioenfonds vervoer

Bij de verwerking van Betaald ouderschapsverlof ,werd er geen deeltijdfactor gecreëerd op LC 61 DTF VERVOER voor fulltimers. Dit is echter wel nodig.
We hebben dit in de programmatuur aangepast. 

Aanpassingen Soort Fonds 'Meubel' 
- De deeltijdfactor van het pensioen ging over 100% bij bijvoorbeeld overwerk of werknemers die meer werken dan de ploeg.
Dit hoort niet. We hebben dit nu aangepast.
- Wanneer er een vervangende waarde werd opgegeven op het Uren-component behorende bij het Fonds, dan had dit geen effect op het berekenen van het pensioen. Dit is uiteraard wel de bedoeling. We hebben dit aangepast.
Bovenstaande aanpassingen kunnen loonresultaten veroorzaken. 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0