CAO Update 27-12-2022

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor alle informatie en eventuele instructies.

Fondsenonderhoud

Voor een aantal CAO's zijn de fondsen inmiddels ingevoerd. Een totaaloverzicht van de compleet opgeleverde CAO's is te vinden in het Excelbestand in dit artikel, onder de tabel met aanpassingen.

Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-1-2023

03 Hellende daken

Schalen verhoogd met 5% per 1-1-2023

1-1-2023

18 Boekhandel

Premies 2023 ingevoerd

1-1-2023

18 Brandstoffenbedrijf

Premies 2023 ingevoerd

1-1-2023

18 Detailhandel Algemeen

Premies 2023 ingevoerd

1-1-2023

18 Detailhandel Fotografische artikelen

Premies 2023 ingevoerd

1-1-2023

18 Gemengde en speelgoedbranche

Premies 2023 ingevoerd

1-1-2023

18 Kantoorvakhandel

Premies 2023 ingevoerd

1-1-2023

18 Optiekbedrijven

Premies 2023 ingevoerd

1-1-2023

18 Schoonmaak /glazenwassersbedr.

Premies 2023 ingevoerd

1-1-2023

18 Schoonmaak /glazenwassersbedr.

Eindejaarsuitkeringspercentage 4,75% in 2023

1-1-2023

18 Slijterijen

Premies 2023 ingevoerd

1-1-2023

19 Binnenscheepvaart

Premies 2023 ingevoerd

1-1-2023

21 Beroepsgoederenvervoer en de verhuur mob.kraan

Premies 2023 ingevoerd

1-1-2023

21 Beroepsgoederenvervoer en de verhuur mob.kraan

Aanpassing minimum VT per 1-1-2023

1-1-2023

21 Goederenvervoer Nederland (KNV)

Premies 2023 ingevoerd

1-1-2023

21 Goederenvervoer Nederland (KNV)

Aanpassing minimum VT per 1-1-2023

1-1-2023

25 Particuliere beveiligingsorganisaties

PAWW onderbreking van 1-10-2022 t/m 20-12-2022

1-1-2023

25 Woondiensten

Schalen verhoogd met 2,4% per 1-1-2023

1-1-2023

26 Nederlandse Podia (ABP)

Schalen verhoogd met 5% per 1-1-2023

1-1-2023

26 Nederlandse Podia (PFZW)

Schalen verhoogd met 5% per 1-1-2023

1-1-2023

26 Nederlandse Podia (PFZW) (vh Schouwb. en Conc.)

Schalen verhoogd met 5% per 1-1-2023

1-1-2023

26 Uitzendkrachten ABU

Beginsalaris Allocatiegroep 40 uur p/wk

1-1-2023

26 Uitzendkrachten NBBU

Beginsalaris Allocatiegroep 40 uur p/wkAantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0