CAO Update 21-12-2022

Volgen

Vannacht zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor alle informatie en eventuele instructies.

Informatie fondsen 2023
In deze update zijn in een groot aantal fondsen standaard waardes voor 2023 geautomatiseerd bijgewerkt. Het gaat bijvoorbeeld om het sociaal verzekeringsmaximum van € 66.956, het algemeen pensioenmaximum van € 128.810 en het PAWW percentage van 0,15%. 

LET OP:
Op dit moment is nog geen enkel CAO-model door ons volledig bijgewerkt en gecontroleerd. Vanaf nu gaan we ook fondsen voor 2023 bijwerken. Zodra een CAO-model volledig akkoord is voor verwerking, geven we dit duidelijk aan in de melding van de betreffende CAO-update. Ook zal bij elke CAO-update een bijlage met alle tot dat moment bijgewerkte CAO-modellen opgenomen worden. 


Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-1-2023

03 Bouw/uta bedrijf

Schalen verhoogd met 2,5% per 1-1-2023 / 2-1-2023

1-1-2023

04 Houtverwerkende industrie

Schalen verhoogd per 1-1-2023 i.p.v. 1-6-2023

1-1-2023

04 Tentoonstellingsbedrijven

Schalen verhoogd met €100 per 1-1-2023

1-1-2023

18 Doe-het-zelfbranche

Schalen verhoogd per 1-1-2023

1-1-2023

19 Binnenscheepvaart

Schalen verhoogd met 8,2% per 1-1-2023

1-1-2023

22 Contractcateringbranche

Schalen verhoogd met 2% of 2,6% per 1-1-2023

1-1-2023

22 Dagrecreatie

Schalen Dagrecreatie verhoogd met 2% per 1-1-2023

1-1-2023

23 Kraamzorg

Wijzigingen in loongebouw per 1-1-2023

1-1-2023

25 Grth in vlakglas, glasbew- en het glazeniersbed

Schalen verhoogd met €200 per 1-1-2023

1-1-2023

25 Grth in vlakglas, glasbew- en het glazeniersbed

Minimumbedrag VT aangepast per 1-1-2023

1-1-2023

27 Kunststof- en Rubberindustrie

Aanloopschalen A t/m E per 1-1-2023 verhoogd

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0