Update Loket.nl 19-12-2022

Volgen

Vanavond rond 21.30 is de applicatie tijdelijk niet beschikbaar.
We leveren dan onderstaande zaken op: 

Uploaden pasfoto's in Loket.nl
Klik op dit icoon op de overzichtspagina van de werknemer om een foto te selecteren. mceclip1.png
De applicatie kan op deze manier eenvoudig gepersonaliseerd worden.
Wil je de pasfoto verwijderen? Druk dan op de pasfoto en dan verschijnt er een venster waarbij de optie komt om de foto de verwijderen. 

Eenvoudige journaalpost in Loket.nl
We hebben een versimpeld overzicht van de journaalposten toegevoegd in Loket.nl
Dit overzicht is op te vragen wanneer je gebruik maakt van het journaalprofiel.
Je vindt dit overzicht op onderstaande plekken:

  • Startpagina WG - widget Journaal

  • WG - Salarisverwerking - Overzicht - Journaal

  • WG-niveau - Salarisverwerking - Archief - Journaalruns

ABP fondsen in Loket.nl
In Loket.nl was het al mogelijk om de fondsen te koppelen aan de werknemers. Hier zijn nu ook de ABP-fondsen aan toegevoegd. 

Nieuw signaal t.b.v. Fiscaal jaarloon + dienstverband (Loket.nl Classic)
Wanneer het Type dienstverband van Standaard naar Betaald Ouderschapsverlof/Aanvullend Geboorteverlof wordt gezet, ontvang je onderstaand signaal:
mceclip2.png
Wanneer het Type dienstverband van Betaald Ouderschapsverlof/Aanvullend Geboorteverlof naar Standaard wordt gezet, ontvang je onderstaand signaal:

mceclip3.png
(let op, hier moet staan 'ongelijk aan 0', dit passen we nog aan)
Deze signalering zullen we de volgende update ook toevoegen aan Loket.nl. 

Mededelingen niet meer tonen als administratie afgesloten is. (herkomst idee.loket.nl) 
Wanneer er een datum voor de laatste verloning stond ingevoerd op Adm, werden de mededelingen nog steeds gemaakt. We hebben dit nu aangepast. Staat er een einddatum gevuld, dan zullen de mededelingen niet meer gegenereerd worden voor die administratie. 

Optimalisaties Awf - overzicht
- In het overzicht werden de uren van de openstaande verloning niet meegenomen, dit hebben we nu aangepast. 
- Er zat een bug in de berekeningswijze van de verloonde uren waardoor de berekening en weergave op het Awf-overzicht incorrect was. 

Het artikel Awf premie herzien is ook aangepast n.a.v. de input die jullie hebben gegeven.

Andere opgeloste Bugs:
Wanneer er een uit dienst datum wordt gevuld op een subdienstverband, werd een openstaande ziekmelding op het hoofddienstverband ook afgesloten. 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0