CAO Update 08-12-2022

Volgen

Vannacht zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor alle informatie en eventuele instructies.

Uitleg Metalektro
In de CAO Metalektro hebben partijen afgesproken dat werknemers een ‘éénmalige’ uitkering krijgen van totaal € 1.080. Deze wordt vanaf december 2022 gedurende de looptijd van de cao, gespreid over een periode van 18 maanden, uitgekeerd. Dit komt neer op € 60 per maand.

CAO partijen geven aan dat dit wordt gerealiseerd door een hogere bijdrage van de pensioenpremie van de werkgever, en een lagere bijdrage voor de werknemer. Waar dit niet mogelijk is via de pensioenpremie wordt het bedrag uitgekeerd als (eenmalige) uitkering van €60 bruto per maand (bij voltijd dienstverband). Dat is in totaal ook € 1.080.

In Loket kunnen wij in een procentueel fonds geen bedragwaarde verrekenen, verrekening via de pensioenpremie is daarmee niet mogelijk. We hebben er daarom voor gekozen om een grondslag in te richten met op fulltime jaarbasis een minimum en maximum van 720 euro, te beginnen in december.

Lees de mededeling bij de CAO Metalektro voor alle informatie en eventuele instructies.


Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-1-2023

03 Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven

Schalen verhoogd met 3% per 1-1-2023

1-12-2022

10 Metalektro

Schalen verhoogd met 5,5% per 1-12-2022

1-12-2022

10 Metalektro

Grondslag voor ‘eenmalige’ uitkering 1080 euro

1-12-2022

10 Metalektro

Minimumbedrag VT aangepast per 1-12-2022

1-1-2022

16 Slagersbedrijf

Oude schaalcellen uit salarisvoorstellen gehaald

1-1-2022

18 Levensmiddelenbedrijf

Oude schaalcellen uit salarisvoorstellen gehaald

1-10-2022

27 Orsima

Schalen verhoogd met 4% per 1-10-2022

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0