(Update) Update Loket.nl 21-11-2022

Volgen

24-11-2022: De volgende optimalisatie lijkt niet helemaal juist te zijn verlopen, wij hebben dit in onderzoek. 

Wanneer er meerdere administraties aan 1 werkgever hangen, dan werd er in Loket.nl een ander volgorde getoond dan in Loket.nl Classic. Dit hebben we gelijk getrokken. 

 

24-11-2022: Onderstaande zaken zijn nu allemaal opgeleverd. 


21 November leveren we naast technische aanpassingen ook tal van optimalisaties en functionaliteiten op. Hierdoor is de applicatie rond 21.30 korte tijd niet bereikbaar.
Achter de schermen zijn wij al druk bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar.
We hebben wijzigingen aan de voorkant van Loket.nl, maar er zijn ook zaken die invloed kunnen hebben op de loonaangifte en pensioenaangifte. 

Aanpassingen pensioenen 
- De franchise voor fondsen met herrekeneenheid 'Uren' werd niet juist toegepast in combinatie met componenten UREN OPN OSV (421), dit hebben we aangepast. Let op, dit kan leiden tot herrekeningen.
- Werknemers die deelnemen aan BPF Schoonmaak en niet gewerkt hadden in een periode, werden onjuist aangeleverd naar APG. Heb je hier een foutmelding op ontvangen? Vul dan in de variabelen van de niet gewerkte periode Loonaangifte = 1 en verloon dit. Dit wordt dan met de volgende pensioenaangifte gecorrigeerd.
Heb je dit al gedaan? Hoog dan het cijfer achter Loonaangifte op en verloon dit. Dit wordt dan met de volgende pensioenaangifte gecorrigeerd. 
- Werknemers met de indicatie flexibel uren contract werden in de UPA niet juist doorgegeven. Hierdoor kon de nota afwijken. We hebben dit voor je opgelost. 
Vul in de variabelen van de periode(s) waarover een afwijkende nota is ontvangen Loonaangifte = 1 en verloon dit. Met de volgende pensioenaangifte wordt dit dan gecorrigeerd. 

Aanpassing verloonde uren i.c.m. betaald ouderschapsverlof 
Op 12 september hebben wij een aanpassing gedaan in het loonaangiftebericht wanneer een werknemer de gehele periode betaald ouderschapsverlof genoot.
Wanneer een werknemer de gehele periode gebruik maakt van doorbetaald ouderschapsverlof werden  op het hoofddienstverband de normuren doorgegeven, terwijl de verloonde uren op 0 hoorden te staan. 
Is dit het geval geweest bij een werknemer? Verloon die periode met Loonaangifte = 1 en dan wordt dit gecorrigeerd met de volgende loonaangifte. 


Overzicht '
AWf 30% overschrijding contracturen' toegevoegd. 
We hebben een overzicht toegevoegd ten aanzien van de WAB. Je moet de lage AWf-premie sinds 1 januari 2022 herzien als in een kalenderjaar meer dan 30 procent extra uren zijn verloond dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd.

Je vindt het overzicht in Loket.nl Classic onder Salarisverwerking - Overzichten - Overig.
In Loket.nl vind je het overzicht bij Rapporten - Salarisverwerking.  
Alles over het overzicht en het herzien van de AWf-premie vind je in dit artikel

Onlangs voerden wij ook een signaal in ten aanzien van de herziening. Dit signaal komt in verloning van de laatste periode van het jaar naar boven wanneer tenminste voor één werknemer de AWf-laag premie is toegepast en een arbeidstijd kent van minder dan 35 uur per week.

mceclip0.png

Optimalisatie Concept werknemer
In de vorige update hebben wij de het mogelijk gemaakt om een concept werknemer in te voeren in Loket.nl. Zoals gezegd zouden wij de overige velden en de ondertekenfunctie op korte termijn toevoegen. Wat is er vanaf nu mogelijk in Loket.nl voor de concept werknemer naast het invoeren van de basisgegevens?
- Invullen van de personalia, adresgegevens en dienstverbandgegevens 
- Toevoegen van documenten en ondertekenverzoek starten
- Het genereren van een document
We hebben ok de bug opgelost dat een concept werknemer niet verwijderd kon worden als er geen gebruik wordt gemaakt van Qwoater. 
En een mooie toevoeging: Een bestaande concept werknemer uitnodigen voor het preboardingtraject. 
Wil jij meer weten over het werken met concept werknemers? Klik dan op deze link om het artikel te lezen. 

Afdelingsmanager kan de preboarding starten
Ook is er nog een optimalisering gedaan aan onze preboardingfunctionaliteit. Het is vanaf nu ook mogelijk voor afdelingsmanagers om een werknemer te preboarden. 

Importeren Concept werknemers via XML loonaangiftebericht
Geen echte nieuwe functionaliteit, maar wel weer een mooie toevoeging om Loket.nl steeds completer te maken. Vanaf nu kun je hier ook de concept werknemers importeren via een loonaangiftebericht. Op deze manier kun je op een eenvoudige manier werknemers toevoegen die vanuit een andere administratie of salarispakket komen. Ben je nog niet bekend met deze optie of wil je het gewoon nog eens nalezen? Igor heeft het in dit artikel voor je op een rijtje gezet.
Je vindt deze importfunctionaliteit onder Collectief - Importeren concept werknemers via loonaangiftebericht

Journaal downloaden en versturen naar ExactOnline
In september maakten we het mogelijk in Loket.nl de journaalpost te downloaden en te versturen naar AccountView. Hetzelfde hebben we nu opgeleverd voor ExactOnline. 
Onder Salarisverwerking - Journaal vind je de mogelijkheid om de journaalrun te downloaden en te exporteren wanneer ExactOnline ingesteld is als journaalapplicatie. 

Regels of tegels?
We hebben in de applicatie uitgevraagd of jullie de weergave van dienstverbanden en werkgevers liever in regels zien of in tegels. Conclusie? De meerderheid koos voor regels. Dit hebben we nu dus aangepast en de standaard is vanaf nu een lijstweergave van de werkgevers en dienstverbanden. Ben jij een grote fan van tegels? Geen zorgen! Switch 1 keer naar de weergave die je wilt en Loket.nl onthoudt die instelling.
RDW Koppeling in Loket.nlmceclip2.png
Uiteraard is het ook mogelijk om een auto toe te voegen in Loket.nl. We hebben hierbij ook een koppeling met het RDW. Je vindt deze knop bij WN - Salarisverwerking - Fiscale gegevens - Werknemer auto. 

Kleine optimalisaties
Onderstaande optimalisaties die hieronder staan vermeld zijn mede dankzij jullie input
- Qwoater templates in alfabetische volgorde weergeven
- Wanneer er meerdere administraties aan 1 werkgever hangen, dan werd er in Loket.nl een ander volgorde getoond dan in Loket.nl Classic. Dit hebben we gelijk getrokken. 
- Bij Rapporten - Export gegevens hebben we de velden voor Personeelsnummer verloning en Type dienstverband toegevoegd. 
- De optie om de automatische processen te draaien in Loket is aangepast, zodat deze meer opvalt.
- Ook voor weekverloningen kan nu de loonstaat in Excel geraadpleegd worden


 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0