Update Loket.nl 12-09-2022

Volgen

Vanavond 12 september 2022 vindt er een update van Loket.nl plaats. 
Rond 21.30 uur is daarom de applicatie korte tijd niet beschikbaar. Naast technische aanpassingen leveren we o.a. het volgende op:

Saldo te vervallen verlof in  Loket.nl (herkomst ideeënportaal)
De eerste grote stappen voor het inzichtelijk maken voor het saldo van het te vervallen verlof zijn gezet. We hebben bij Rapporten - HRM - Verlofsaldi in een overzicht staan wat het te vervallen verlof zal zijn voor de werknemers.
Daarnaast is deze ook specifiek per werknemer in te zien via Dienstverband - HRM -Verlofsaldi - Detail opbouw.
Het daadwerkelijk afboeken van het verlof is een handmatige actie op dienstverbandniveau. 

Bij de vervaltermijnen hebben we rekening gehouden met onderstaande regels, hierop afwijken is niet mogelijk.
- Wettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd
- Bovenwettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen, vervallen 5 jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd.

Type dienstverband Aanvullend geboorteverlof
We leveren in Loket.nl een nieuw type dienstverband op. Naast Betaald ouderschapsverlof kun je nu ook het type dienstverband Aanvullend geboorteverlof vastleggen.
Wanneer de uren via de actie Automatische processen worden berekend dan worden deze automatisch op 4100 UREN AANV.GEBV geboekt.
Voor verdere verwerking van aanvullend geboorteverlof, zie dit artikel

Overschrijven uren ouderschapsverlof
De uren handmatig geboekt op het type Betaald ouderschapsverlof werden overschreven door de Automatische processen. De regel is dat handmatige invoer nooit wordt overschreven door het draaien van de Automatische processen. Dit zal nu ook niet meer gebeuren. 

Klaar met muteren knop toegevoegd aan Browser variabele gegevens (Herkomst: Insiders en idee.loket.nl)
We hebben de 'Klaar met muteren knop/het belletje' nu ook toegevoegd aan de Browser variabele gegevens.
Bedankt voor jullie input op het ideeënportaal en de opmerkingen tijdens de Insider bijeenkomst. Blijf ideeën vooral delen. 

1c0dd31fa08ae7c4c2eef1eda73ec733.gif

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0