CAO Update 05-09-2022

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende cao's voor alle informatie en eventuele instructies.


Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-7-2022

11 HISWA / SZS

Aanvangsloon schaal 2, 21 jr en ouder per 1-7-2022

1-3-2022

16 Vleessector

Jeugdschalen maand en 4-weken omgedraaid

1-7-2021

27 Bereide verf- en drukinktindustrie

Aanpassing minimum VT per 1-7-2021

1-7-2022

64 Rijk

Uitloopperiodieken schaal 19 toegevoegd

1-1-2022

99 Diverse CAO's

Aanpassingen i.v.m. overwerk 100%

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0