Update Loket.nl 29-08-2022: Aanvulling Component Overwerk 100%

Volgen

Vanavond 29 augustus 2022 vindt er een update van Loket.nl plaats. 
Rond 21.30 uur is daarom de applicatie korte tijd niet beschikbaar. Naast technische aanpassingen leveren we o.a. het volgende op:

Correctie berekening dagloon bij betaald ouderschapsverlof/aanvullend geboorteverlof 
Wanneer een parttime medewerker gebruikt maakt van betaald ouderschapsverlof en deze werknemer verdient boven het maximum dagloon, dan maakte Loket.nl een onjuiste berekening. Er wordt geen rekening gehouden met de afwijkende uren per week. We hebben dit met deze update gecorrigeerd. 
Let op, dit levert loonresultaten op.

Component overwerk 100% wordt niet meer aangemerkt als 'loon uit overwerk' in de loonaangifte
Er zijn 2 nieuwe componenten aangemaakt. 1273 OVERWERKLOON 100% (output) en 4020 UREN OVW 100% (uren). Op deze componenten dient het overwerk met een waarde van 100% geboekt te worden. 
De componenten overwerkloon (73) en overwerktoeslag (74) lopen nu altijd mee in de loonaangifte met de indicatie "Loon uit overwerk". Dit is niet correct, aangezien dit alleen mag wanneer de werknemer een opslag op het loon ontvangt over de overgewerkte uren. Bij 100% is dat niet het geval en mag het loon dus niet aangemerkt worden als loon uit overwerk.
We gaan deze aanpassing stapsgewijs doorvoeren, we raden aan om de componenten pas te gebruiken met de volgende Loket.nl update, zodat ook het pensioen goed berekend wordt.

Let op: 

Het nieuwe component 4020 UREN OVW 100% (uren) gebruik je wanneer er geen berekening is met een ander uurloon. 

Je gebruikt dus het oude component wanneer er een afwijkend uurloon staat voor overwerk, een overwerkfactor van toepassing is of wanneer een component op grondslag uurloon 'ja' staat. Op dat moment zal de Belastingdienst het loon aanmerken als overwerk.

Het is dus niet zo dat je het oude component niet meer mag gebruiken!


Aandachtspunten:
5 September zullen wij op CAO-niveau onderstaande zaken opleveren

  • In alle grondslagen waar component 73 OVERWERKLOON onderdeel uitmaakt van de grondslagbasis, is component 1273 OVERW.LN(100%) ook toegevoegd.

  • 1273 OVERWERKLOON 100% (output) en 4020 UREN OVW 100% (uren) worden toegevoegd op CAO-niveauOnderscheid Start buttons in de verwerkingscarrousel (herkomst: Insidersbijeenkomst) 
We hebben in Loket.nl gekozen voor een witte startbutton als er al een loonrun is voor de desbetreffende periode. De blauwe button wordt zichtbaar als er nog geen goedgekeurde loonrun is voor de desbetreffende periode. Tijdens de insiderbijeenkomst werd dit aangegeven als suggestie om het gebruik van Loket.nl intuïtiever te maken. 

mceclip0.png

 


              

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0