CAO Update 09-08-2022

Volgen

Afgelopen nacht zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende cao's voor alle informatie en eventuele instructies.

Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-1-2022

22 Zwembaden

Jeugdlonen voor 21 jaar vervallen per 1-1-2022

1-1-2022

23 VVT voorheen Thuiszorg

Voorstel voor Salarisschaalverhogingen verwijderd

1-1-2022

23 VVT voorheen Verpleeg - en Verzorgingshuizen

Voorstel voor Salarisschaalverhogingen verwijderd

1-5-2022

25 Foodservice en de groothandel in levensmiddelen

Minimumbedrag VT aangepast per 1-5-2022

1-10-2022

25 Groenten- en Fruitverwerkende Industrie

Schalen verhoogd met 2,25% per 1-10-2022

1-10-2022

25 Groenten- en Fruitverwerkende Industrie

Minimumbedrag VT aangepast per 1-10-2022

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0