CAO Update 27-06-2022

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende cao's voor alle informatie en eventuele instructies.

Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-7-2022

18 Reisbranche

Schalen verhoogd per 1-7-2022

1-7-2022

19 Binnenscheepvaart

Schalen verhoogd met 8,07% per 1-7-2022

1-7-2022

23 Apotheken

Franchise PMA pensioen gewijzigd per 1-7-2022

1-7-2022

23 Apotheken

Grondslagen voor levensloop op 0% gesteld

1-1-2022

23 Gezondheidscentra

Eindejaarsuitkering 2022 aangepast naar 7,5%

1-7-2022

23 Gezondheidscentra

Franchise PMA pensioen gewijzigd per 1-7-2022

1-7-2022

23 Gezondheidscentra

Grondslagen voor levensloop op 0% gesteld

1-7-2022

23 Gezondheidscentra

ORT 60% toegevoegd

1-1-2022

23 Huisartsenzorg

Eindejaarsuitkering 2022 aangepast naar 7,5%

1-7-2022

23 Huisartsenzorg

ANW 60% toegevoegd

1-7-2022

23 Kunsteducatie (ABP)

Schaaltreden van schaal 9 toegevoegd per 1-7-2022

1-7-2022

23 Kunsteducatie (PFZW)

Schaaltreden van schaal 9 toegevoegd per 1-7-2022

1-7-2022

23 Sociale Werkvoorziening (SW)

Schalen verhoogd met 1,81% per 1-7-2022

1-7-2022

25 Uitgeverijbedrijf (vh o.a. Boek- en Tijdschr.)

Schalen verhoogd met 2,9% per 1-7-2022

1-7-2022

26 Openbare Bibliotheken

Schalen verhoogd met 2% per 1-7-2022

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0