Update Loket.nl 08-06-2022

Volgen

Vanavond 8 juni 2022 vindt er een update van Loket.nl plaats.
Rond 21.30 uur is daarom de applicatie korte tijd niet beschikbaar. Naast technische aanpassingen leveren we o.a. het volgende op:

 

Wettelijk minimumlonen 01-07-2022 toegevoegd

De nieuwe wettelijke minimumlonen per 1 juli 2022 zijn in de database van loket.nl toegevoegd.
Hierdoor kunnen we voor verloningen per juli weer controleren of de werknemers wel boven dit loon verdienen.


Qwoater bewijsdocument bij afgewezen ondertekenverzoeken

Het is bij een goedgekeurde ondertekenverzoek al mogelijk om een bewijsdocument te downloaden. Vanaf deze release is dit ook mogelijk gemaakt om voor afgewezen ondertekenverzoeken dit bewijsdocument te downloaden. Hierdoor is het voor een gebruiker mogelijk gemaakt om de reden van afwijzen in dit bewijsdocument te kunnen raadplegen. 

 

Foutcode 214 is komen te vervallen

Met ingang van 2019 is de controle L1803 van de Belastingdienst komen te vervallen. Onze programmatuur was hier nog niet op aangepast. Naar aanleiding van het vervallen van deze controle hebben wij nu ook onze bruto/netto controle 214 per 2019 laten vervallen.
Het betreft hier de controle " Opgegeven speciale inkomstenverhouding ((33 uitkering in de kader van de WW of (46) Uitkering uit hoofde Toeslagenwet) is niet toegestaan.


Sortering van administraties verder geoptimaliseerd

Op sommige plekken in loket.nl werden de beschikbare administraties nog foutief gesorteerd. De meest storende plek was de sortering van administraties in de wizard nieuwe werknemer.
Met ingang van deze release is de sortering van administraties gelijk getrokken aan die van loket.nl Classic. 

Het niet kunnen openen van gegenereerde bestanden in loket.nl

Wanneer er een document werd gegenereerd in loket.nl Classic welke hierna digitaal werd ondertekend, kon het document vervolgens niet geopend worden in loket.nl. 
Met ingang van deze release is dat opgelost en kunnen deze documenten weer worden geopend.

 

Validatie bij opleidingen is verbeterd

Wanneer sommige bestaande records qua opleidingen werden bewerkt in loket.nl, volgde er een foutmelding. Dit werd veroorzaakt door een foutieve validatie op de velden Naam instituut en Plaats instituut. Dit is met deze release opgelost.

 

Validatie op hersteld melden in loket.nl is verbeterd 

In loket.nl Classic is er een validatie actief die controleert of de Datum hersteld niet vóór de Einddatum verpleegadres mag liggen. Deze validatie ontbrak nog in loket.nl en hebben we dus per heden toegevoegd.

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0