Update Loket.nl 11-04-2022

Volgen

Maandagavond 11 april 2022 vindt er een update van Loket.nl plaats.
Rond 21.30 uur is daarom de applicatie korte tijd niet beschikbaar. Naast technische aanpassingen leveren we o.a. het volgende op: 

 

Uitbreiding Export gegevens

Het samenstellen van eigen overzichten was beperkt tot Persoonsgegevens.
Dit is uitgebreid met Dienstverband-, Arbeidstijd, Functie en afdeling- en basisloon gegevens.
Meer informatie over Export gegevens tref je aan op het helpdeskportaal. Klik hier om er snel naar toe te gaan.

mceclip1.png

 

 

Kleine aanpassing Verloningscarrousel

Op de Salarisverwerking carrousel wordt voortaan de functionaliteit ‘Verschil tov vorige periode' verborgen indien er geen voorgaande periode beschikbaar is.

  mceclip2.png  mceclip1.png

 

Inlogpagina Loket-classic

Op de inlogpagina van Loket-classic verschijnt een mededeling over de overgang naar de nieuwe url  https://login.loket.nl/ 

mceclip0.png

 

Aanpassing STIPP-fondsen

In de CAO Uitzendkrachten ABU zijn bij de fondsen met als soort fonds ‘STIPP’, de fondscomponenten voor bepaling van de uren en de deeltijdfactor toegevoegd in zowel 2021 als 2022. Het gaat om de fondsen STIPP Basisregeling, STIPP Plusregeling en Sociaal Fonds Uitzendbranche ABU, 

Voor 2021, is het enige gevolg dat het urencomponent in het runoverzicht en op de loonstaat vermeld wordt.
Voor 2022 geldt dat de uren voor bovenstaande fondsen op dezelfde manier worden berekend en aangeleverd als de verloonde uren voor de loonaangifte.
Dit betekent dat de premies voor de Basisregeling en de Plusregeling zullen worden herrekend. Voor de Basisregeling heeft dit in uitzonderingsgevallen mogelijk resultaten (Boven max premieloon) Voor de Plusregeling zal het wel gevolgen hebben. Voor het Sociaal fonds heeft dit geen gevolgen.
Door deze herrekeningen zal in de eerstvolgende aanlevering aan STIPP (opgestarte loonruns vanaf 12-4-2022) een correctie worden meegenomen over de voorliggende periodes.

Zie voor meer informatie hierover de mededeling bij betreffende CAO.

LET OP: Deze aanpassing kan loonresultaten veroorzaken. Onze excuses voor enig ongemak.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0