Update Loket.nl 28-03-2022

Volgen

Vanavond  28 maart 2022 vindt er een update van Loket.nl plaats.
Rond 21.30 uur is daarom de applicatie korte tijd niet beschikbaar. Naast technische aanpassingen leveren we o.a. het volgende op:

 

Controle inrichting Journaalprofiel verscherpt

Het was in Loket.nl mogelijk om onderstaande inrichting in een verdelingsschema te maken.
Zoals bekend is kan je in Loket.nl een component over meerder grootboekrekeningen verdelen. Dit gebeurt obv de Kostenplaats en Kostendrager.
Het is niet mogelijk om een verdeling te maken als er geen sprake is van Kostenplaatsen of Kostendragers. Dit wordt aangegeven door de indicatie 'n.v.t.'
Loket.nl controleerde onvoldoende op deze manier van inrichten waardoor foutieve inrichtingen mogelijk waren. De controle is hierop aangescherpt.

mceclip10.png

 

Datepicker (Kalender) aangepast

In specifieke situaties kwam het voor dat Loket.nl na het kiezen van een datum vastliep. Dit gebeurde als je in de "DatePicker" eerst een maand selecteerde en vervolgens de dag. Je kon dan niet meer verder met Loket.nl.
mceclip1.png

Tevens is een correctie doorgevoerd op de weeknummers. Week 1 startte namelijk op zondag 9 januari terwijl dit uiteraard zondag 2 januari moest zijn.

 

Uitbreiding Export Gegevens - Contact

De exportgegevens Contact zijn uitgebreid met onderstaande zakelijke velden:

mceclip3.png

 

Aanpassing global filters melding

In Loket.nl bestaat de mogelijkheid een Global filter te plaatsen. De indicatie voor een actieve global filter wordt getoond in een blauwe icon.  Zodra er een Global filter is toegepast  zal dit ook middels een tekst zichtbaar zijn (zie hieronder).

mceclip5.png

 

Takencentrum opgenomen in menustructuur

Het takencentrum heeft naast de posities rechts bovenin het scherm en op de Overzicht-pagina nu ook een eigen plaats gekregen in de menustructuur van Loket.nl. Uiteraard is hier dezelfde informatie te zien als rechts boven in het scherm van Loket.nl. Op de pagina Takencentrum vind je vanaf heden ook de Kalender terug.

mceclip8.png

 

 

Browser variabele gegevens toegevoegd aan menu Salarisverwerking

De browser variabele gegevens heeft een eigen plaats gekregen als submenu in het menu Salarisverwerking. Uiteraard staat deze ook nog op de Overzicht-pagina en rechts bovenin het scherm van Loket.nl.

mceclip9.png

 

 

Ideeënportaal

Onderstaand onderwerp is opgepakt vanuit het Ideeënportaal.
We bedanken de gebruikers van het portaal voor hun input en feedback.

 

Verschil (verloning) t.o.v. vorige periode ook tonen bij proefrun

Loket.nl toont bij de goedgekeurde loonrun de verschillen t.o.v. de voorgaande loonrun.
We tonen de verschillen vanaf nu ook in de Proefverwerking (de nog openstaande loonrun) zodat je als administrateur al eerder de verschillen kunt constateren.

mceclip4.png

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0