Update Loket.nl 14-03-2022

Volgen

Maandagavond 14 maart 2022 vindt er een update van Loket.nl plaats.
Rond 21.30 uur is daarom de applicatie korte tijd niet beschikbaar. Naast technische aanpassingen leveren we o.a. het volgende op: 

 

Aanpassing Journaliseren

In een uitzonderlijke situatie was het Journaal (Journaliseren) niet in evenwicht.
Dit deed zich voor bij werknemers met een dubbel dienstverband waarbij
de korting Speur en Ontwikkeling (component 478) werd opgeven. Deze korting  was dan hoger dan de som van de totale loonheffing (component 151) van de gehele periode van de werkgever.
Dit is aangepast. 

 

Aanpassing aanlevering PGB fondsen

In september 2021 hebben we een aanpassing op de aanleveringen aan PGB (behalve voor de cao Grafimedia) doorgevoerd. (zie nieuwsbrief 23-09-2021), 
In deze aanpassing is een fout geconstateerd indien gebruik wordt gemaakt van component 67 (Uitb. vakantie uren). De uren van component 67 werden in mindering gebracht i.p.v. ook mee te nemen.

Geen bruto-netto resultaten, wél herrekeningen:
Deze aanpassing leidt niet tot bruto-netto resultaten.  Er ontstaan echter wél loonresultaten. In het eerstvolgende UPA-bericht zal deze aanpassing worden meegenomen waardoor er een correctie door het fonds zal worden doorgevoerd wat mogelijk leidt tot een premiecorrectie.

De aanpassing leidt ook tot een correctiebericht voor de Loonaangifte. Voor de afdracht Loonaangifte heeft dit uiteraard geen gevolgen.

 

Extra componenten t.b.v. berekening PH&C Catering en PH&C Horeca

Met de eerdere update van deze fondsen (zie nieuwsbrief 31-01-2022) hebben we een aanpassing doorgevoerd waardoor de uren voor berekening van fondsen met dit soort fonds altijd de berekeningsmethodiek volgt voor de verloonde uren.
Dit is ook de bedoeling, maar als de componenten DEELTIJD en UREN van betreffend fonds handmatig worden gevuld, dan moet met die uren gerekend worden. Hiervoor zijn nieuwe componenten in betreffende CAO's toegevoegd.
Meer informatie hierover tref je aan onder de mededeling van 12-03-2022 in betreffende CAO's.

 

Foutcode 239 vervallen

Loket.nl voerde een controle uit op het gebruik van Witte tabel in combinatie met de herleidingsregel ‘Werknemer niet belastingpl. en premiepl. AOW-ANW’. Werd bij deze herleidingsregel de witte tabel toegepast dan verscheen foutcode 239.
We hebben geconstateerd dat deze controle ten onrechte werd uitgevoerd.

 

Wijze aanmaak "verlonen zonder personeel" aangepast 

Bij een verloning “verlonen zonder personeel” wordt de wijze van aanmaak als “nvt” vastgelegd terwijl de verloningsrun “individueel” wordt gestart.
Dit is aangepast waardoor Wijze aanmaak voortaan "Individueel" aangeeft.

 

Aanpassen labels voor fase-indeling (tabblad diversen)

Per 2022 is de codetabel van de Belastingdienst gewijzigd op het punt van de fase-indeling.Deze coderingen ondersteunt Loket.nl op dit moment wel, maar de omschrijvingen (labels) in Loket.nl konden hierop verduidelijkt worden.
Deze zijn daarom hierop aangepast.
(1) Fase 1-2 met uitzendbeding
(2) Fase 2 met uitzendbeding
(41) Fase 1-2 zonder uitzendbeding
(42) Fase 2 zonder uitzendbeding
(43) Fase 1-2 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van ldv
(44) Fase 2 zonder uitzendbeding, muv.ldv .

 

Kleine aanpassing FTP v6 

Bij het vullen van de gegevens van de FTP v6 werd de rubriek klantgroepnummer bij de gegevensgroep “PensioenaangifteGeannuleerd” gevuld met ““ indien het een niet-apg-pensioenaangifte betreft. Dit moet een 0 zijn. Dit is met deze oplevering aangepast.

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0