Verstoring Loket.nl

Volgen

Uiteraard hebben we ons als Loket.nl voorbereid op de drukke verloningsperiode. Desondanks heb je misschien gemerkt dat er afgelopen dagen vertragingen en andere onderbrekingen zijn geweest. Door nog weer hogere volumes dan voorgaande jaren en ook de stijging van de verwerkingen die in een kortere tijd tegelijkertijd worden opgevoerd, kan dit een uitdaging zijn voor de stabiliteit van de applicatie.

We hebben al enkele succesvolle maatregelen doorgevoerd, waardoor we zien dat de performance verbetert. Onze specialisten staan constant met elkaar in contact om te monitoren hoe de performance is en aanvullende maatregelen worden meteen doorgevoerd. En dat werpt z’n vruchten af. We zijn echter nog niet op het punt om alle ongeregeldheden te voorkomen. Hierdoor kun je op sommige momenten nog hinder ondervinden.

 Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1