Update Loket.nl 17-01-2022

Volgen

Maandagavond 17 januari 2022 vindt er een update van Loket.nl plaats. Rond 21.30 uur is de applicatie korte tijd niet beschikbaar. Naast technische aanpassingen leveren we o.a. het volgende op:

 

Pensioenaangifte toegevoegd aan verloningscarrousel

In Loket.nl is het vanaf deze oplevering ook mogelijk om de pensioenaangifte UPA en APG via de verloningscarrousel af te wikkelen.
Voor meer informatie over de verloningscarrousel verwijzen we je graag naar het betreffende artikel op het helpdeksportaal. Kijk hier verder.

1.JPG

 

 

Eerste stap Gebruikersbeheer WG

De eerste stap voor Gebruikersbeheer WG in Loket.nl is opgeleverd. Deze lijst geeft je in één oogopslag uitgebreide informatie over de gebruikers van betreffende werkgever.
Deze functionaliteit is nog beperkt tot de lijst. Je kunt al wel gebruikersgegevens muteren maar nog geen nieuwe werkgevergebruikers toevoegen. Dit moet nog even via Loket-classic maar we werken er hard aan om ook dit zo spoedig mogelijk op te leveren.
Meer informatie over dit onderwerp tref je aan op het helpdeskportaal. Kijk hier voor meer informatie.

 

Standaard component RVU toegevoegd

Er is een standaard looncomponent toegevoegd aan het componentenschema. Dit betreft component 1267 RVU ten behoeve van eindheffing (RVU T.B.V. EH). 
Op het helpdeskportaal tref je meer informatie aan over het gebruik van deze regeling. Kijk hier verder.

 

Aanpassing omschrijving herstelmelding

Bij de herstelmeldingen bij ziekte stond de oude omschrijving WAO nog. Deze is gewijzigd in WAO/WIA

 

Pensioenpartij AGH heet voortaan APPEL

Nadat we eerder de URL voor de aanleveringen van v/h AGH (UPA) hadden aangepast hebben we nu ook de naam van de externe partij gewijzigd.
Onder Externe partijen tref je nu dus voortaan APPEL (UPA) aan ipv AGH (UPA)

 

Filter aangepast

In Loket.nl bestaat de mogelijkheid om een filter vast te leggen.
In de lijsten nam dit filter veel plaats in beslag. (zie hieronder)

mceclip0.png

Door de filter achter een knop te plaatsen kunnen we op de betreffende lijst meer gegevens presenteren.
Wil je de filter inzien dan dien je dus op betreffende filter-button te klikken.

mceclip1.png

 

 

Aanpassing bij aanmaken dienstverband t.b.v. transitievergoeding

Bij einde dienstverband kun je Loket.nl automatisch een nieuw dienstverband tbv de transitievergoeding laten aanmaken.  Hierbij worden een aantal indicaties default gevuld met de juiste waardes.
Het veld “Uitsluiting werkkostenregeling” werd gevuld met “Nee”.
Dit is niet correct. Transitievergoeding is loon uit vroeger dienstverband en valt als zodanig buiten de grondslag t.b.v. WKR.
Het veld “Uitsluiting werkkostenregeling” wordt daarom voortaan default gevuld met “Ja”.

 

Button "Uitleg" verwijst direct naar de Werkgevershandleiding

Via de optie Instellingen kom je bij onderstaande rubrieken.
Hierin vind je ook de button Uitleg.
Deze verwijst voortaan, voor werkgever gebruikers, direct door naar de werkgevershandleiding op het helpdeskportaal van Loket.nl. 
Zie https://helpdesk.loket.nl/hc/nl/articles/4411810757778-Handleiding-Loket-nl-voor-werkgevers 

mceclip2.png

 

Checkbox aangevinkt terwijl er geen resultaten zijn

In Loket.nl werd, als er bij Openstaande acties (signalen, verlofaanvragen en declaraties) geen acties bekend waren wél het checkboxje aangevinkt. (zie hieronder) Dit is aangepast. 

mceclip7.png

Ditzelfde gebeurde bij het Berichtencentrum (zie hieronder) Ook dit is uiteraard aangepast.

mceclip6.png

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0