Pensioenwijzigingen 2022

Volgen

Nieuwe fondsen

Ook dit jaar zijn er wijzigingen al zijn het er een stuk minder dan voorgaande jaren.

Dit jaar gaan de volgende twee pensioenfondsen UPA gebruiken:

Pensioenfonds Uitvoerder
PME (Metalektro) TKP
SPH (Hidha) Achmea

 

De cao's (voor Hidha wordt een nieuwe opgeleverd) worden weer klaargemaakt voor de UPA aanlevering. De standaard regelingkenmerken worden bij de betreffende fondsen gevuld.

Let ook weer op varianten van regelingkenmerken, het kan zijn dat je dat nog moet wijzigen bij een werkgever.

Zie hier de algemene toelichting voor de UPA pensioenaangifte.

Dummy's

Om dummy's te voorkomen kun je voor PME de volgende twee cao codes hanteren, startperiode wordt dan 2022-01:

487 488

Kijk hier voor een nadere toelichting.


SPH

Het pensioenfonds SPH (Hidha's) gaat UPA gebruiken via Achmea. Die partij kennen we, dus dat zou geen probleem moeten geven. Echter is ons op het laatste moment aangegeven door Achmea dat er voor SPH een nieuwe, andere URL geldt voor de aanlevering. 

Zo last minute hebben we daar nog niet op kunnen anticiperen. Dat betekent dat wel alles wordt voorbereid en ingericht, maar een aanlevering voor SPH nog niet gaat. 

Achmea heeft ons aangegeven dat het werkgeversportaal van SPH nog minimaal 1 jaar in de lucht blijft, dus aanleveren op de huidige manier kan nog steeds.

Wij proberen wel begin 2022 de nieuwe URL op te nemen zodat de UPA verstuurd kan worden.

 

CSV voor Piekarbeiders BPL (TKP)

Piekarbeiders moeten binnen 5 dagen bij TKP gemeld worden en dat gaat niet via de UPA. Daarvoor was door TKP de MDV weer in gebruik genomen. Die optie komt per 1-1-2022 te vervallen.

TKP vraagt nu om een CSV bestand voor de Piekarbeiders, lees hier meer.

Vanaf 20-12-2021 zit het CSV bestand achter de knop van het aanmaken van de MDV.

 

Nieuwe handleiding Externe partijen

Er is weer een nieuwe versie van de handleiding externe partijen te raadplegen. Deze is op enkele plaatsen gewijzigd en bijgewerkt. In deze versie is de CSV voor Piekarbeiders opgenomen en een bijlage met een complete lijst van pensioenpartijen - uitvoerder - soort - jaar, deze lijst geldt voor 2022.

Klik hier voor de handleiding.

 

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0