Checklist Jaarovergang 2021-2022

Volgen

De jaarovergang is voor iedere salarisadministrateur een spannende periode. Heb je aan alles gedacht? Is het jaar op een correcte manier afgesloten. En ben je klaar voor 2022.

Met deze korte checklist, proberen we je te helpen om de salaris administratieve puntjes op de i te zetten.

  • Zorgbonus

Let op: er zijn twee manieren van verwerken. Een manier voor het reguliere personeel. Voor deze groep, boek je het bedrag op component 1024 (alleen beschikbaar inde betreffende cao's). De andere groep zijn de zzp'ers.  De eindheffing voor de ZZP is 75%. Werkgever stort naar de ZZP’er 1000 euro en rekent 750 euro in dezelfde maand in de eindheffing af. In dat geval maak je gebruik van twee looncomponenten te weten 266 EH PUBLR.UITK. en component 360 BASIS EH PUBL. Voor de ZZP'er mag je deze componenten bij een willekeurige werknemer opvoeren in de variabele gegevens. De componenten worden niet zichtbaar verwerkt bij de werknemer.

  • WBSO

Is alle WBSO bij de klanten doorgevoerd. Of zijn er nog andere afdrachten die nog verwerkt kunnen worden? Voor meer informatie, kun je ook het artikel over afdrachtverminderingen raadplegen.

  • Budgetregelingen

Zijn er klanten bij wie de ingerichte budgetregelingen moeten worden afgerekend? Moeten er saldo's worden uitbetaald, moeten er reserveringen worden verminder met een voorschot? Meer informatie over budgetregelingen, klik dan op deze link.

  • Verlofregeling

Voor een automatische afwikkeling in het nieuwe jaar van een bestaande verlofregeling voor een jaar/maand moet de dag opbouw gevuld zijn. Klik op deze link voor meer informatie over het inrichten van de verlofregeling

  • Overwerk voorgaand jaar

Er zijn verschillende pensioenregelingen waarbij het overwerk van 2021 grondslag is voor de premie/afdracht in 2022. Deze moet je handmatig berekenen en opgeven op werknemerniveau onder salarisverwerking > fondsen > jaargrondslag.

  • Afrekenen vakantiegeld.

Soms gaan er gedurende het jaar werknemers uit dienst en wordt de reservering vakantiegeld niet uitbetaald. Dit kun je controleren NA de jaarovergang met behulp van het overzicht Cumulaties en Saldi onder wg > salarisverwerking > overzichten > cumulaties en saldi. Wil je weten hoe je de saldi kan wegboeken, zonder de reservering uit te betalen, check dan binnenkort  onze FAQ Jaarovergang 2022.

  • CAO Onderhoud, 

Zijn bij de fondsen en grondslagen de juiste reserverings-, premie- en afdracht percentages voor 2022 gevuld? Wij helpen je hierbij, wanneer je gebruikt van de door Loket.nl onderhouden regelingen op Cao niveau, zorgen wij ervoor dat je in 2022 automatisch beschikt over de juiste percentages. Wanneer Loket.nl welke CAO aanpast voor 2022 kun je volgen door de je te abonneren op onze CAO Update. 

Zie hiervoor onze helpdeskpagina: CAO Update 

  • Automatisch verlonen.

Met het automatisch verlonen, kun je zonder omkijken of handmatige handelingen verlonen, loonaangifte doen en eventueel ook nog een pensioenaangifte verzorgen. Het loont dus de moeite om in 2022 te controleren welke van je administraties hiervoor in aanmerking komen. DGA"s bijvoorbeeld zijn hier zeker voor geschikt. Hoe je dit precies kan inrichten lees je in het artikel:  Automatisch verwerken

 

  • LIV + LKV

Voor het toekennen van LIV en LKV is het van belang dat de verloonde uren registratie op orde is.

Gebruik je bijvoorbeeld eenheden als uren, check dan of de juiste indicaties aanstaan zodat deze eenheden ook meelopen voor de loonaangifte (zie ook het artikel Aanmaken van eenheden) . Betaal je bij oproepers/uurloners de verlofuren direct uit, zorg dan dat deze ook meegaan inde loonaangifte (dmv een aparte grondslag of verlofopbouw vanuit de salarisverwerking)

  • Automatisch verwerken
Sluit je het jaar 2021 pas af nadat de eerste data uit je automatisch verwerken planning 2022 verstreken zijn, zul je handmatig in moeten grijpen. Loket neemt bij het afsluiten en openzetten van 2022 de kalender van 2021 over.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2