Lage AWf-premie over tijdelijke urenuitbreiding tot 2023

Volgen

Het is bekend geworden dat de lage AWf-premie mag worden toegepast op de tijdelijke urenuitbreiding. Dit mag met terugwerkende kracht.

Hoe was het?

Heb je te maken met een dienstverband voor onbepaalde tijd (schriftelijk vastgelegd én geen oproepcontract) dan wordt de lage Awf-premie berekend. Worden de contracturen tijdelijk uitgebreid dan was op de tijdelijke uitbreiding van de uren de hoge Awf-premie van toepassing. In Loket.nl maak je hiervoor een extra dienstverband aan en creëer je op die manier een extra IKV.

Nieuwe situatie.

Volgens het nieuwe standpunt van de Belastingdienst is er bij een tijdelijke urenuitbreiding geen sprake van een aparte arbeidsovereenkomst en mag de werkgever ook de lage AWf-premie berekenen over het loon van de urenuitbreiding.

Daarnaast kan de werkgever de eerder te veel betaalde AWf-premie terugkrijgen. Voor het restant van de betalingen over de urenuitbreiding past de werkgever de lage AWf-premie toe.

Hoe kun je dit in Loket.nl met terugwerkende kracht corrigeren?

Je hebt het loon en de hoge AWf-premie van de tijdelijke urenuitbreiding verwerkt in een andere inkomstenverhouding (IKV2)

Je mag je beperken tot het aanpassen van IKV2. 
Je hoeft hierbij niets aan IKV1 te wijzigen, je corrigeert alleen de extra IKV (bijv. IKV2).
Wat houdt deze wijziging in?
In het 1e contract zijn de J-J-N indicaties als volgt:
-    Schriftelijke arbeidsovereenkomst = Ja
-    Soort dienstverband = Onbepaalde tijd
-    Oproep-/Invalkracht = Nee

Je wijzigt voor de extra IKV deze naar dezelfde gegevens als in het IKV1.

Het veld 'Onbepaalde tijd vanaf' vul je met de in dienst datum.

Uiteraard wil je nog wel in de gaten houden tot wanneer de tijdelijk uitbreiduing van het aantal uren van toepassing was. Hiervoor kun je eenvoudig een Eigen signaal aanmaken zodat je tijdig wordt gesignaleerd.

Vergeet niet opnieuw te verlonen en de loonaangifte af te wikkelen

Nadat je de wijzigingen hebt doorgevoerd kun je de verloning starten en zal automatisch een herrekening worden gemaakt. Indien je deze correctie ook voor 2020 wilt doorvoeren dien je voorgaand jaar nog opnieuw te verlonen.
Denk er ook aan om dan nog een  loonaangifte voorgaand jaar aan te maken en af te wikkelen.

Wat te doen in 2022

Je hebt 2 mogelijkheden voor de extra IKV (IKV2):

  • Je behoudt IKV2 met de contractindicaties 'J/J/N' tot het einde van de tijdelijke urenuitbreiding. 
  • Je beëindigt IKV2 en past vervolgens de contracturen aan in de 1e IKV. Vergeet daarbij niet om een eigen signaal vast te leggen zodat je tijdig wordt geïnformeerd over de afloop van de tijdelijke uitbreiding van de uren. 

De belastingdienst stemt in met beide opties.

Voor meer informatie zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/personeel-en-loon/content/awf-premie-over-2020-en-2021-terugkrijgen-bij-tijdelijke-urenuitbreiding 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0