Toevoegen of wijzigen

Volgen

In de applicatie kan je op diverse plaatsen gegevens toevoegen of wijzigen. Dit doe je met de volgende buttons;

Loket Classic;              Nieuwe Loket.nl;

Button_Classic_-_toevoegen.PNG                         Button_nieuw_-_toevoegen.PNG = toevoegen

Button_Classic_-_wijzigen.PNG                           Button_nieuw_-_wijzigen.PNG = wijzigen

Met de button toevoegen ga je een nieuwe mutatie vast leggen, vanaf een bepaalde datum. En met de button wijzigen ga je een bestaand gegeven aanpassen.

In Loket Classic kan de volgende foutmelding ontstaan bij het vastleggen van variabele gegevens;

Fout__deze_loontransactie_komt_reeds_voor.PNG

Je hebt dan in een reeds bestaande periode gekozen voor toevoegen i.p.v. wijzigen. Klik deze bestaande periode nogmaals open en kies voor de button wijzigen om de variabele gegevens aan te passen.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0