Voor welke zaken schakelt een gebruiker naar Loket.nl Classic? (versie 29 juli 2022)

Volgen

In 2021 hebben wij veel functionaliteiten van Loket.nl Classic overgezet naar Loket.nl. De nieuwe versie van Loket.nl is dan ook al goed te gebruiken. Sterker nog, de versie beschikt over nieuwe features die het werken met Loket.nl nog makkelijker en efficiënter kunnen maken. Daarmee is het gebruikersgemak voor gebruikers aanzienlijk toegenomen.

Aangezien er al veel functionaliteiten overgezet zijn van Loket.nl Classic naar Loket.nl, zou slechts een enkele gebruiker voor een specifieke functionaliteit nog terug moeten naar Loket.nl Classic. Ook dat werkt heel eenvoudig: met een druk op de knop switch je als gebruiker van Loket.nl naar Loket.nl Classic.

Eerder introduceerden we de segmentbenadering. De segmentbenadering was er voor jullie om een indruk te geven voor welke gebruiker Loket.nl al geschikt is. Wij merken aan jullie vragen en de fase waarin Loket.nl nu zit, dat deze segmenten niet meer optimaal werken. De segmenten zijn namelijk generiek ingestoken op de omvang van een werkgever en niet zozeer op het gebruik van de functionaliteiten. Om voor jullie allemaal inzichtelijk te krijgen wanneer een gebruiker nog terug moet switchen naar Loket.nl Classic, hebben we een handig overzicht gemaakt met functionaliteiten en overzichten die nog niet beschikbaar zijn in Loket.nl. Uiteraard houden we dit overzicht up-to-date, zodat jij goed op de hoogte bent en blijft.


Vanuit het werkgever perspectief

Salarisverwerking

 • Pro forma berekeningen
 • Collectieve acties
 • Mutatieverslagen (eerste versie gerealiseerd)
 • Periodevergelijking
 • Overzichten
 • Aanmaken van een dienstverband op basis van een sjabloon.
 • Jaaropgaves (augustus / september 2022)
 • Loonstroken op werknemerniveau (augustus / september 2022)
 • Provider acties voor salarisverwerking zoals verwijderen loonrun
 • Verlonen periode zonder personeel

Werknemergegevens

 • Uploaden van foto's
 • ABP fondsen selecteren
 • Het registeren van beoordelingen
 • Detailgegevens inzien van een auto van de zaak
 • Alle overzichten ontbreken behalve die betrekking hebben op persoonsgegevens

Werkgevergegevens

 • Aanmaken en beheren van Contractcodes
 • Aanmaken en beheren van Dienstverband sjablonen
 • Aanmaken en beheren van een Concept werknemer (realisatie Q1-2022 verzet naar later moment)
 • Uploaden van een werkgeverlogo (gerealiseerd)
 • Beheren van de Werkkostenregeling
 • Beheren van e-mailadressen voor acties zoals klaar met muteren
 • Diverse overzichten

Verlof

 • Collectief toekennen van saldi of het collectief toekennen van verlof

Journaal

 • Beheren van mijn koppelingen

Dossiervorming Qwoater

 • Beheren van de autorisatiematrix
 • Genereren en verwijderen van volledig dossier van een werkgever

Werknemerloket

 • Collectief toegang verstrekken of blokkeren

Signaleringen

 • Signalering van salarisschaalwijzigingen
 • Mutaties verwerken (realisatie Q3 2022)
 • Mededelingen (Q1 2022 gerealiseerd)

Extra

 • Fleurtjedag
 • Verzuimverzekering Achmea

Gebruikersbeheer

 • Het toevoegen en beheren van een nieuwe werkgever gebruiker met daarbij het inrichten van rechten en signalen
 • Wijzigen van je gebruikersnaam en wachtwoord

Vanuit het provider perspectief

 • Het draaien van de jaarovergang
 • Collectieve acties  over werkgevers heen (bijvoorbeeld Verlonen)
 • Overzichten over werkgevers heen
 • Deactiveren loonaangifte/pensioenaangifte
 • Gebruikersbeheer provider
 • Instellingen en default waarden
 • Instellen van sets op providerniveau (bijvoorbeeld Signalen)
 • Inrichting van Journaal en Verlof
 • de tabjes CAO, LM en ADM

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 5 van 7