Whitepaper Hoe lang bewaar je medewerkergegevens?

Volgen

Veilig omgaan met persoonsgegevens? Heel belangrijk, maar dat hoeven we jou niet uit te leggen. Een belangrijke hierin is ook het bewaren van medewerkergegevens. Hoe lang mag je eigenlijk medewerkergegevens bewaren. Aan informatie als deze hebben werkgevers ook zeker behoefte. Daarom hebben we alle regels en richtlijnen hierover samengevat in een whitepaper. Wil je deze whitepaper delen met je klanten? Dan hebben we alvast een voorbeeldtekstje geschreven die je kunt gebruiken in je communicatie (bijvoorbeeld in nieuwsbrieven of op social media). 

 

Voorbeeldtekst:

Als werkgever heb je te maken met een groot aantal persoonsgegevens van je medewerkers. Met gegevens als deze moet je veilig en heel zorgvuldig omgaan. Zo stelt de AVG richtlijnen voor de bewaartermijn waar je jezelf als werkgever aan moet houden. Daarnaast zijn er een aantal wetten die bewaartermijnen voorschrijven. Wil je alle regels en richtlijnen op een rij? Download dan de whitepaper van Loket.nl. 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0