CAO update 26-07-2021

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende cao's voor alle informatie en eventuele instructies.

Informatie '23 Huisartsenzorg (Hidha)'
De afgelopen weken hebben we verschillende providers moeten aangeven dat we de wijzigingen in de cao HIDHA (huisartsen in dienst van huisartsen) nog niet mee konden leveren. Dit omdat er geen officiële schalen waren gepubliceerd, en de cao nog niet was aangemeld. Publicatie van de cao is nu wel gedaan, maar tot nu toe alleen op een afgeschermd gedeelte van de website van LHV (https://www.lhv.nl/product/cao-hidha/)

Inmiddels is het met behulp van een provider gelukt om de schalen per 1-7-2021 en de verhoging van de eindejaarsuitkering mee te leveren, waarvoor onze dank! 

Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-7-2021

03 Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf

Aanloopschalen 1e jaar 21 jaar en ouder toegevoegd

1-8-2021

08 Grafimedia

Schalen per 1-8-2021 verhoogd met € 0,18 per uur

1-7-2021

08 Signbedrijven

Enkele schaalwaardes verhoogd per 1-7-2021

1-1-2021

16 Vleeswarenindustrie

Eindejaarsuitkeringspercentage 3% in 2021

1-1-2021

16 Vleeswarenindustrie

Automatische rekenregel aangepast i.v.m. EJU

1-7-2021

18 Tandtechniek (Branchevereniging Tandtechniek)

Rectificatie: schalen verhoogd met 2% ipv 2,5%

1-7-2021

23 Huisartsenzorg (Hidha)

Verhoging schalen HIDHA per 1-7-2021 met 1,75%

1-1-2021

23 Huisartsenzorg (Hidha)

Eindejaarsuitkering HIDHA 2% in 2021

1-1-2021

25 Groothandel in aardappelen, groenten en fruit

Grondslag fonds ‘Handel Groeit’ aangepast

1-1-2021

25 Groothandel in aardappelen, groenten en fruit

Gekoppelde componenten pensioenen hernoemd

1-1-2021

25 Groothandel in aardappelen, groenten en fruit

Nieuwe functieomschrijvingen toegevoegd

1-1-2021

27 Bereide verf- en drukinktindustrie

Nieuwe schaal voor Werkervaring per 1-1-2021

1-7-2020

27 Bereide verf- en drukinktindustrie

Aanpassing minimum VT per 1-7-2020

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0