Vragen en bijbehorende antwoorden tijdens het webinar Summer Release Loket.nl

Volgen

Tijdens het webinar Summer Release Loket.nl kwamen verschillende vragen naar voren in de chat. De vragen waarop we ook daadwerkelijk in de chat antwoord gegeven hebben, kun je hieronder teruglezen. De vragen die collega's Jan Bollen en Maarten van Heijst live na afloop van het webinar beantwoord hebben kun je terugkijken (en luisteren) in de video van het webinar. Klik hier om deze te bekijken. 

 • Ik kan bij een nieuwe klant niet switchen naar de nieuwe versie van Loket.nl, kan ik dat aanpassen?

Je moet hiervoor een product aanzetten: 1050 Link naar het nieuwe Loket.nl

 • Komt in deze carrousel t.z.t. ook de pensioenaangifte? (verloningsproces)

Ja ook dit wordt in de carrousel opgenomen.

 • Dit is overzicht op klant niveau, krijg je dit ook over alle klanten heen? (HR-analytics)

Momenteel is HR-analytics gericht  op werkgeverniveau. Op providerniveau komt uiteraard t.z.t. ook een mooie oplossing..

 • De browser voor de variabele gegevens, waar kunnen we die vinden in het nieuwe Loket.nl?

Helemaal rechts van het scherm (een icoontje met een euro erin).

 • Kunnen we ook straks ook nog zien of alle pensioen aangiften gedaan zijn (net als bij de loonaangiften)?

Wanneer het providerniveau is verwezenlijkt zal het statusoverzicht ook overgenomen worden.

 • Sommige werkgevers kunnen niet met iDEAL betalen wegens de hoogte van he bedrag wordt dat nog aangepast?

Dat is niet aan te passen. iDEAL kan maar max 50.000 aan.

 • Wij werken veel met jullie datadump. Blijft de output gelijk?

Ja de database blijft hetzelfde en daarmee ook de FTP datadump.

 • Ik zie de e-mailteksten niet. Moet dar een bepaald product voor aan staan?

Geen product, maar wel een recht (gelijk aan Loket.nl Classic).

 • Ik mis in het verlofoverzicht een onderscheid met de eindsaldo per jaar alsmede het per klant afzonderlijk kunnen instellen van de verschillende verjaringstermijnen.

Aanvullende wensen kunnen via het AHA-ideeënportaal worden geventileerd. Het kunnen instellen van bewaartermijnen is een wens die daar ook in staat benoemd.

 • Kan je vaste lijsten opslaan in dit verlofoverzicht die je vaak gebruikt?

De laatste selectie die je hebt gemaakt wordt onthouden. Maar een leuke wens om meest gebruikte instellingen te kunnen opslaan. Voor nu dus een nee.

 • Komen de verlofboekingen uit het verlofportaal in de nieuwe versie (als gewenst) wel gelijk in de variabele gegevens?

Nee daar voorzien we nog niet in. Ook hiervoor wil ik je graag doorverwijzen naar het AHA-ideeënportaal.

 • Komt het verlofoverzicht ook in euro's? Makkelijk voor het jaarwerk!

Uiteraard kan dit idee verder worden uitgewerkt. Om dit onder de aandacht te brengen en te houden kun je het idee in het AHA-ideeënportaal plaatsen. Mocht het idee al aanwezig zijn plaats er dan stemmen op zodat we de prioriteit hiervan kunnen bepalen. 

 • Kunnen jullie er ook voor zorgen dat bij opname ouderschapsverlof automatisch e.a. wordt afgeboekt in de verlofmodule? Je bouwt immers geen verlof op bij ouderschapsverlof.

Dit idee staat ook op het AHA-ideeënportaal. Op dit moment is dit nog niet geprioriteerd.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0