CAO update 19-07-2021

Volgen

[update 19-7-2021]
Bij de verhoging van de salarisschalen BBT (tandtechniek) stond vermeld dat dit met 2,5% gebeurd was. Dit is niet correct, de verhoging is 2% en dit is in de schalen ook correct doorgevoerd.


Dezelfde fout staat ook in de omschrijving van de mededeling in Loket.nl. In de mededeling zelf staat het juist vermeld. Wij kunnen een mededeling niet intrekken of aanpassen als de begindatum verstreken is, en zullen daarom in de update van komend weekend een rectificatiemelding opnemen.


Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.


Lees de mededelingen bij de betreffende cao's voor alle informatie en eventuele instructies.

Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

19-7-2021

03 Bouw/uta bedrijf

Verhoging salarisschalen per 19-7 / 1-8 met 1,5%

1-3-2021

16 Vleessector

Aanpassing minimum VT per 1-3-2021

1-7-2021

18 Tandtechniek

Verhoging salarisschalen BBT met 2% per 1-7-2021

1-7-2021

25 Particuliere Kaaspakhuis Bedrijf

Verhoging salarisschalen met 2,5% per 1-7-2021

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0