CAO update 12-07-2021

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende cao's voor alle informatie en eventuele instructies.

Informatie 'Voorstel voor salarisverhogingen'
De vier hieronder benoemde cao's in de metaalsector, zijn nu aangevuld met de juiste instellingen voor 'Voorstellen voor salarisverhogingen' 

Voor de cao 'Carrosserie' gelden dezelfde regels, maar daar zijn de schalen in loket.nl net iets anders ingericht waardoor het op dit moment niet mogelijk is gebleken om deze functionaliteit ook bij deze cao toe te passen. Mogelijk zal dit op een later tijdstip alsnog gebeuren.

Informatie 'Tandtechniek'
In de cao 'Bedrijven Branchevereniging Tandtechniek' is een aanpassing gemaakt voor minimum vakantietoeslag op grond van de nieuwe cao zoals aangemeld bij het ministerie van Sociale zaken.

Er zijn ook nieuwe schalen per 1 juli 2021, maar die worden niet gepubliceerd door de branchevereniging omdat die alleen voor leden bestemd zijn. De verwijzing naar de schalen is onder deze link te vinden. Als je deze schalen tot je beschikking hebt, dan zouden we die graag via een ticket aan de helpdesk ontvangen.
Het gaat in loket.nl om de schalen 3:  Branchevereniging tandtechniek, jeugdschaal en 4 Branchevereniging tandtechniek, maand'.

Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-1-2021

11 Isolatiebedrijf

Voorstel voor Salarisschaalverhogingen

1-1-2021

11 Metaalbewerkingsbedrijf

Voorstel voor Salarisschaalverhogingen

1-1-2021

11 Techn.Installatiebedr.(v/h Loodgieters-,etc)

Voorstel voor Salarisschaalverhogingen

1-1-2021

11 Technisch Installatiebedr.(v/h Elektrot.bedr)

Voorstel voor Salarisschaalverhogingen

1-1-2021

15 Bakkersbedrijf

Aanpassing eindleeftijd Sociaal Fonds

1-4-2021

18 Tandtechniek

Aanpassing minimum vakantietoeslag per 1-4-2021

1-1-2021

27 Bereide verf- en drukinktindustrie

Verhoging salarisschalen per 1-1-2021 met 2%

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0