CAO update 14-06-2021

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende cao's voor alle informatie en eventuele instructies.

Informatie aanpassing wettelijke minimumlonen (WML) per juli 2021:
Met deze update zijn per 1 juli 2021 alle wettelijke minimumlonen en aan het WML gerelateerde lonen in de schalen van de diverse cao's aangepast. 

De mededeling in loket.nl wordt vanaf 1 juli bij de werkgevers getoond omdat dit de ingangsdatum van de wijziging is. Het is uiteraard wel mogelijk om de schaalsalarissen per 1 juli al eerder te actualiseren middels de optie "actualiseren schaalsalarissen".

De officiële minimumlonen per 1-7-2021 zoals uitgebracht in de Staatscourant, vind je hier.

Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-1-2021

03 Timmerindustrie

Component 293 VOORLIEDENTSL toegevoegd

1-1-2021

03 Timmerindustrie

ORT in grondslag vakantietoeslag en BTER

1-6-2021

25 Groothandel in aardappelen, groenten en fruit

Verhoging schalen met 1,5% per 1-6-2021

1-1-2021

25 Grth. Textielg. en Aanverw.Artikelen

eindleeftijd FKB aangepast

1-7-2021

26 Uitzendkrachten ABU

Beginsalaris Allocatiegroep 40 uur p/wk

1-7-2021

26 Uitzendkrachten NBBU

Beginsalaris Allocatiegroep 40 uur p/wk

1-7-2021

99 Diverse cao's

WML per 1-7-2021 diverse cao's

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0