WAZO-uitkering (zwangerschapsverlof) en PFZW UPA

Volgen

Indien de uitkering rechtstreeks door het UWV aan de werknemer wordt overgemaakt dienen er voor de periode van de WAZO-uitkering geen gewerkte uren verwerkt te worden. Je kan hiervoor tijdelijk het veld Berekenen uren op Nee zetten. Hierdoor wordt er tijdens de WAZO-uitkering geen loon berekend en er is geen loonstrook. Echter het dienstverband van de werknemer blijft wel actief. Om dit correct te verwerken in de PFZW UPA (= Uniforme pensioenaangifte) dien je hiervoor handmatig de componenten DTFAC PFZW (61) en JAAR GRSL PFZW (543) op te geven in de variabele gegevens, op basis van het reguliere dienstverband. Tevens geef je via Werknemer -> Salarisverwerking -> Diversen -> Incidentele inkomstenvermindering de code Onbetaald verlof op. Omdat het aantal verloonde uren nihil is zal er geen facturering plaats vinden door PFZW.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0