CAO update 10-05-2021

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende cao's voor alle informatie en eventuele instructies.

Informatie over 99 Diverse cao's 
Wij hebben bij alle grondslagen voor vakantietoeslag, waarbij sprake is van periodieke opbouw, component 497 INH.INKVAKUREN toegevoegd aan de grondslag. Als deze component in de berekening in 2021 is gebruikt, heeft dat invloed op de opbouw van de vakantietoeslag.

Wij hebben besloten om dit moment te kiezen voor de aanpassing omdat vanaf mei de vakantietoeslagen uitgekeerd gaan worden. Herstel van teveel opgebouwde vakantietoeslag vindt dan nog plaats tegelijkertijd met, of vóór de uitbetaling.

Bij elke cao waarbij dit is gebeurd, is ook een mededeling toegevoegd met als titel "497 INH.INKVAKUREN toegevoegd aan grondslag VT". Lees deze mededeling door voor meer uitleg over deze wijziging.

Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-1-2021

15 Bakkersbedrijf

Soort fonds vitaliteitsregeling op nvt i.v.m. UPA

1-1-2021

27 Betonproductenindustrie

Minimum vakantietoeslag op nul gesteld

1-1-2021

99 Diverse cao's

497 INH.INKVAKUREN toegevoegd aan grondslag VT

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0