CAO update 19-04-2021

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende cao's voor alle informatie en eventuele instructies.

Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-4-2021

01 Open Teelten

Verhoging salarisschalen met 2% per 1-4-2021

1-4-2021

08 Grafimedia

Fonds ASF/RVU toegevoegd per 1-4-2021

1-2-2021

16 Vleeswarenindustrie

Verhoging salarisschalen met 1,75% per 1-2-2021

1-1-2021

23 Sport

Grondslagen voor eindejaarsuitkering

1-1-2021

64 Onderzoeksinstellingen

Verhoging salarisschalen met 1,4% per 1-1-2021

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0