WAZO-uitkering en contract bepaalde tijd

Volgen

Betaalt de werkgever een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) als werkgeversbetaling, of als eigenrisicodrager, dan is over dit deel van de betaling aan de werknemer, de premie AWF laag verschuldigd door de werkgever. Maar indien de werknemer nog een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft, dan is daarbij de premie AWF hoog verschuldigd.

Om dit correct te verwerken dien je een nieuw dienstverband aan te maken (= opvolgend IKV-nr.), voor de doorbetaling van het loon tijdens de WAZO-uitkering. Hierin worden geen pensioenfondsen gekoppeld. Vul de waarde bij Speciale ink.verh. met de code 31 t/m 40 (voor WAZO is dit code 31), waardoor Loket.nl automatisch de lage premie AWF berekent. Tevens vul je bij Externe partij PLO de waarde Niet aanleveren. In dit nieuwe dienstverband boek je de gewerkte uren, tijdens de WAZO-uitkering, en hierdoor wordt het salaris verwerkt/doorbetaald. Indien er pensioenpremie(s) doorberekend moet worden dient het IBAN in deze IKV leeg te blijven, zodat het bedrag niet meeloopt in het SEPA-bestand. Anders kan het IBAN wel gevuld worden.

Wel pensioenpremie
Is er pensioenpremie(s) van toepassing dan gebruik je hiervoor het huidige dienstverband (= 1e IKV-nr.). Je voert hierin, voor de periode van de WAZO-uitkering, geen gewerkte uren op maar alleen de componenten DEELTIJDFACTOR (Output) en JAAR GRSL1 (Jaargrondslagen). Hiermee wordt alleen de pensioenpremie(s) berekend, hetgeen een negatieve loonstrook oplevert. In dat geval ook in dit dienstverband geen IBAN vullen.

De netto bedragen van de 2 loonstroken verreken je met elkaar en betaal je handmatig uit.

Geen pensioenpremie
Is er geen pensioenpremie(s) van toepassing dan wordt er in het 1e IKV-nr. niets verwerkt tijdens de WAZO-uitkering.

Zodra de WAZO-uitkering voorbij is, beëindig je het 2e dienstverband en ga je weer door met verlonen op het 1e dienstverband. Met deze constructie bereik je dat er voor de periode van de WAZO-uitkering, premie AWF laag wordt toegepast. Tevens wordt er voor de eventuele pensioenaangifte gebruik gemaakt van het bekende 1e IKV-nr.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1