Conversie koppeling Accountview (webservice) naar Accountview OAuth2.0

Volgen

Net zoals voor Loket.nl is ook voor Accountview dataveiligheid van het allergrootste belang. Als klant reken je erop dat jouw gegevens veilig worden behandeld. Dit verlang je als klant maar dat verlangen softwarepartners ook van elkaar. Daarom heeft Loket.nl besloten om vanaf 1 mei 2021 nog uitsluitend gebruik te maken van de veilige OAuth 2.0 koppeling.
Loket.nl heeft deze koppeling met Accountview (via Journaliseren (940)) gerealiseerd.

Lees hier meer over veiligheid en RESTfull API.

 

Wat betekent dit voor jou?
Accountview heeft eind 2020 met alle gebruikers van de webservice contact opgenomen om de overstap te maken naar de nieuwe koppeling. We zien echter dat een aantal partijen de overstap nog niet hebben gemaakt.
Het is van belang om de koppeling voor 1 mei 2021 te wijzigen. Na die datum kunnen de journaalposten niet meer op de oude manier aan Accountview worden aangeboden. Uiteraard kunnen ze nog wel handmatig worden aangeboden.

 

Welke werkgevers maken nog gebruik van Accountview (webservice)

Maak jij gebruik van de webservice met Accountview?

  • Controleer of je op Providerniveau een AK-gebruiker hebt ingericht met
  • Inlogmethode webservice = Webservicegebruiker  en
  • Webservicepartij = Accountview

Bij deze gebruiker is het team vermeld waartoe deze Webservicegebruiker toegang heeft.
In dat team staan alle werkgevers vermeld waarvoor de webservicekoppeling nog van toepassing is.

De werkgevers in dit team die Journaal basis (938) gebruiken moeten de overstap van Accountview (webservice) naar Accountview OAuth2.0 maken. 

Koppeling maken met Accountview OAuth2.0

Je kunt al aan de slag met het aanmaken van de OAuth koppeling met Accountview. Dit doe je door een gebruiker aan te maken op AK- of WG-niveau. Op het helpdeskportaal staat het aanmaken van deze koppeling uitgebreid beschreven. Kijk hier verder.
Nadat je de gebruikers hebt aangemaakt en de koppeling met Accountview is gerealiseerd zijn de voorbereidende handelingen afgewikkeld.
De vervolgstap is de conversie van Journaal basis naar Journaliseren.

 

Conversietool Journaal basis (938)  naar Journaliseren (940)

Om de conversie van Journaal basis (938) naar Journaliseren (940) te ondersteunen hebben we een conversietool ontwikkeld. Lees hier meer over deze tool.

 

Na conversie

Zodra de conversie van Journaal basis naar Journaliseren heeft plaatsgevonden (collectief proces wat jullie zelf kunnen uitvoeren) moet de nieuwe koppeling op administratieniveau nog worden voltooid. 
Je vind de beschrijving hiervan weer terug in de handleiding. Kijk hier verder.

 

Verwijder administratie uit team Webservicepartij.

Heb je de nieuwe koppeling met Accountview gerealiseerd dan kan de journaalpost voortaan via deze koppeling worden aangeboden aan Accountview. 
Zorg er dan wel voor dat je de administratie uit het team verwijderd waaraan de webservicepartij Accountview is gekoppeld. Het gevaar loop je anders dat Accountview ook de gegevens nog op de oude manier komt ophalen en de journaalpost dus 2 keer aan Accountview beschikbaar wordt gesteld.

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0