CAO update 22-02-2021

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd. 

Informatie over Persoonlijk budget Pluimveeverwerkende industrie:
In de mededeling van 12-02-2021 is aangegeven dat het Persoonlijk budget niet meer naar rato van de deeltijdfactor wordt berekend. Deze aanpassing is ten onrechte gemaakt, er moet wél rekening gehouden worden met de deeltijdfactor.
Deze aanpassing kan echter alleen middels een update van de applicatie weer worden teruggedraaid. Het proces voor een update van de applicatie is langer dan voor een cao-update, en dit kan daarom niet per direct teruggedraaid worden. We zullen dit op zo kort mogelijke termijn weer aanpassen.

Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-1-2021

03 Bouw/uta bedrijf

Aanv. geboorteverlof uit grondslagen TSF gehaald

1-1-2021

11 Carrosseriebedrijf

Fondsen toegevoegd voor ANW Pensioen

1-1-2021

11 Isolatiebedrijf

Fondsen toegevoegd voor ANW Pensioen

1-1-2021

11 Metaalbewerkingsbedrijf

Fondsen toegevoegd voor ANW Pensioen

1-1-2021

11 Motorvoertuigen- en het tweewielerbedrijf

Fondsen toegevoegd voor ANW Pensioen

1-1-2021

11 Motorvoertuigen- en het tweewielerbedrijf

Minimum vakantietoeslag per 1-2-2021

1-1-2021

11 Tankstationbranche

Fondsen toegevoegd voor ANW Pensioen

1-1-2021

11 Techn.Installatiebedr.(v/h Loodgieters-,etc)

Fondsen toegevoegd voor ANW Pensioen

1-1-2021

11 Technisch Installatiebedr.(v/h Elektrot.bedr)

Fondsen toegevoegd voor ANW Pensioen

1-1-2021

21 Altro Via voor Login Transportondernemingen

Overwerkfactor aangepast naar 173,92

1-1-2021

21 Beroepsgoederenvervoer en de verhuur mob.kraan

Overwerkfactor aangepast naar 173,92

1-1-2021

21 Goederenvervoer Nederland (KNV)

Overwerkfactor aangepast naar 173,92

1-3-2021

25 Grth in vlakglas, glasbew- en het glazeniersbed

Verhoging salarisschalen met 1% per 1-3-2021

1-9-2021

25 Grth in vlakglas, glasbew- en het glazeniersbed

Verhoging salarisschalen met 1% per 1-9-2021

1-1-2021

26 Toneel en Dans (vh Theater en Dans)

Sociaal Fonds niet over vakantietoeslag

1-1-2021

26 Uitzendkrachten ABU

Leeftijdsgrenzen Soc. Fonds en Scholing verwijderd

1-1-2021

26 Uitzendkrachten NBBU

Leeftijdsgrenzen Soc. Fonds en Scholing verwijderd

1-1-2021

64 Museum Cao (vh Verzelfstandigde Rijksmusea)

Schaal voor uurlonen toegevoegd

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0