CAO update 15-02-2021

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd. 

Extra uitleg 'Component 426 INH.FIETSPLAN vermindert Kosten WG':
Deze component werd niet in de werkgeverskosten opgenomen. De wijziging is in Loket.nl in alle cao's bijgewerkt. Hiervan verschijnt geen mededeling per cao in Loket.nl, omdat het om een algemene, niet cao-gerelateerde component gaat.

Ingangsdatum Naam CAO Omschrijving / Mededeling
1-1-2021 01 Groen, Grond en Infrastructuur (GGI) (vh (LEO) Aanpassingen functiegroep B ivm gewijzigde treden
1-1-2021 03 Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf Aanloopschalen per 15-6-2020 gecorrigeerd
1-1-2021 16 Pluimveeverwerkende industrie Grondslag 'Persoonlijk budget' aangepast
1-1-2021 23 Kunsteducatie (ABP) Grondslag Opleidingsbudget aangepast
1-1-2021 23 Kunsteducatie (PFZW) Grondslag Opleidingsbudget aangepast
1-1-2021 25 Grth in vlakglas, glasbew- en het glazeniersbed Ploegentoeslagen aangepast
1-3-2021 25 Grth in vlakglas, glasbew- en het glazeniersbed Minimumbedragen vakantietoeslag per 1-3-2021
1-9-2021 25 Grth in vlakglas, glasbew- en het glazeniersbed Minimumbedragen vakantietoeslag per 1-9-2021
2-11-2020 25 Particuliere beveiligingsorganisaties Grondslag eindejaarsuitkering aangepast
1-1-2021 25 Particuliere beveiligingsorganisaties Aanpassingen pensioenpremies
1-3-2021 27 Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf Verhoging salarisschalen 2,5% per 1-3-2021
1-1-2022 27 Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf Verhoging salarisschalen 1% per 1-1-2022
1-1-2021 99 Alle cao's Component 426 INH.FIETSPLAN vermindert Kosten WG
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0