(Update 11-3-2021) Aanleveringen gewijzigde partijen UPA per 2021

Volgen

Dit artikel geeft aan welke wijzingen er zijn in de aanlevering van pensioenen per 2021, wat er moet worden ingericht en hoe we je hier mee kunnen helpen.

Update 11-3-2021: Op dit moment zien we veel tickets binnenkomen met meldingen over CapGemini. CapGemini is nog hard bezig om alles juist te verwerken, een aanpassing in Loket.nl is niet nodig. Hieronder de meest voorkomende meldingen.

C0007:
Periodeloon of actuele uren is niet geleverd -> CapGemini werkt aan een oplossing, maar verwacht deze niet op korte termijn.

C0008:
De combinatie opgegeven RegLn en AantVerlUPens verwachten wij alleen als de Code invloed verzekeringsplicht D of E is, of de Code incidentele inkomstenvermindering is gevuld.
Ook al wordt de oproepkracht bijvoorbeeld goed aangeleverd met een D of E, dan nog gaat deze melding af. Ook hier wordt aan gewerkt.


VR3011: startdatum te ver in het verleden = opgelost

C0003, c0004 icm p0102: De opgegeven regeling bestaat niet. U kunt alleen regelingen aanleveren voor het pensioenfonds waarbij u bent aangesloten = opgelost

Mocht je vragen hebben over de status van de melding, neem hiervoor dan contact op met CapGemini. 


Update 4-3-2021 16.32 uur: De UPA berichten voor Capgemini kunnen vanaf nu worden aangemaakt.
Zoals aangegeven is de verwerkingsstatus in het portaal van Capgemini voorlopig leidend.

 

Update 4-3-2021: De verbinding met Capgemini gaan we openzetten. Capgemini heeft de aanpassing in productie zitten. Wij zullen nog de responseverwerking bekijken, maar dit zit de aanlevering en verwerking aan de kant van Capgemini niet in de weg. 

Voor de actuele status moet je voor nu in het portaal van Capgemini kijken.

 

Update 25-2-2021: We hebben Capgemini nog niet open staan voor aanlevering. Dat heeft nog steeds met de responseberichten te maken. Capgemini werkt hard om dat aan hun kant aan te passen en wij bekijken nog de work arounds om de openstelling naar voren te halen en de responseverwerking enigszins ordelijk te laten lopen.

Er is gisteren een bericht uitgegaan vanuit Capgemini ivm de aanleverdatum. Daarover het volgende vanuit Capgemini:

Beste SWO,

We merken dat gezamenlijke klanten onrustig worden nu de aanleverdeadline dichterbij komt en er in bepaalde gevallen nog geen UPA-bericht is aangeleverd.

Facturatie
Als wij op het moment van facturen, geen UPA hebben ontvangen, sturen wij een nota die is gebaseerd op november 2020. Zodra een correcte aanlevering is gedaan, dan wordt e.a. weer met elkaar verrekend. Werkgevers krijgen dus geen aanmaningen of boetes.


Dit lijkt ons een prima tussenoplossing voor alle partijen.

 

Update 19-2-2021: De aanlevering naar Capgemini (en het aanmaken van de aangifte) staat nog niet open.
Zij hebben het probleem met centraal insturen (zoals Loket) opgelost, maar waar het nu nog in zit zijn de responseberichten die anders gaan dan verwacht wordt.
Daardoor kunnen processen open blijven staan (in de zin van dat de responses niet compleet zijn of dubbele responses waardoor een verwerkingsresponse niet meer komt) en eventueel de daaraan gekoppelde mail actie mogelijk uitblijft.
Daarvan heeft Capgemini nu aangegeven dit over 2-3 weken opgelost te hebben.

Daarop wachten gaat wellicht te ver. Wij gaan begin volgende week een bericht versturen op productie en samen met CG kijken of dat normaal verloopt. Als dat zo is, dan zetten we alles open voor Capgemini met de dikke kanttekening dat het proces niet in alle gevallen helemaal goed zal gaan.
In het portaal van CG (aangegeven door CG zelf) is de juiste status altijd terug te vinden. 

Capgemini heeft zelf een inspanning gedaan om de LH nummers die bekend waren bij TKP te koppelen aan Loket. Maar het kan dus voorkomen dat een LH nummer nog niet bekend is, dat moet dan met CG worden kortgesloten.

 

De UPA wijzigingen zijn: 

Pensioenfonds PUO Nu Soort Nu PUO 2021 Soort 2021 Wijz. PUO

Wijz.

soort

Één inzendacc. (IdLcr)
VLEP (Vlees) AZL Pensioenaangifte AZL UPA Nee Ja Nee, eigen Idlcr
HIJ (Houtverw.ind en JB) AZL Pensioenaangifte AZL UPA Nee Ja Nee, eigen Idlcr
Detailhandel TKP UPA Capgemini UPA Ja Nee Ja, Loket
AVH AGH UPA PGB UPA Ja Nee Ja, Loket
Reiswerk Centric UPA PGB UPA Ja Nee Ja, Loket
Meubel (incl Houthandel) Centric UPA TKP UPA Ja Nee Ja, Loket
Bakkers TKP PA conform LA TKP UPA Nee Ja Ja, Loket
Recreatie TKP PA conform LA TKP UPA Nee Ja Ja, Loket
Landbouw (BPL) TKP PLO TKP UPA Nee Ja Ja, Loket
Kappers AGH UPA TKP UPA Ja Nee Ja, Loket

 

VLEP
1. Deactiveer product Pensioenaangifte (784)
2. Activeer product UPA pensioenaangifte (920)
3. Controleer de Cao code loonaangifte op tabblad Adm - Algemene gegevens . Klik HIER voor de 2021 cao codes. 
4. Zet de Externe partij op tabblad Adm - Algemene gegevens - op AZL (UPA)
5.
Vul het ontvangen AZL nummer (IdLcr) op providerniveau of bij Wg - Salarisverwerking - Externe applicaties - UPA- azl (heb je dit  nummer niet, neem dat contact op het AZL) 

HIJ
1. Deactiveer product Pensioenaangifte (784)
2. Activeer product UPA pensioenaangifte (920)
3. C
ontroleer de Cao code loonaangifte op tabblad Adm - Algemene gegevens . Klik HIER voor de 2021 cao codes. 
4. Zet de Externe partij op tabblad Adm - Algemene gegevens - op AZL (UPA)
5. Vul het ontvangen AZL nummer (IdLcr) providerniveau of bij Wg - Salarisverwerking - Externe applicaties - UPA- azl (heb je dit nummer niet, neem dat contact op het AZL)

AVH
1. Activeer product UPA pensioenaangifte (920)
2. Zet de Externe partij op tabblad Adm - Algemene gegevens op PGB (UPA)
3.
Controleer de Cao code loonaangifte op tabblad Adm - Algemene gegevens . Klik HIER voor de 2021 cao codes. 
4. Volg daarna het stappenplan voor PGB, deze te vinden in dit artikel

Reiswerk
1. Activeer product UPA pensioenaangifte (920)
2.
Controleer de Cao code loonaangifte op tabblad Adm - Algemene gegevens . Klik HIER voor de 2021 cao codes. 
3. Zet de Externe partij op tabblad Adm - Algemene gegevens op PGB (UPA)
4. Volg daarna het stappenplan voor PGB, deze te vinden in dit artikel

Meubel (incl Houthandel)
1. Activeer product UPA pensioenaangifte (920)
2. Zet de Externe partij op tabblad Adm - Algemene gegevens op TKP UPA
3.
Controleer de Cao code loonaangifte op tabblad Adm - Algemene gegevens . Klik HIER voor de 2021 cao codes. 
4. Volg daarna de stappen uit het stappenplan onderaan dit artikel

Bakkers
1. Deactiveer product Pensioenaangifte conform loonaangifte (788)
2. Activeer product UPA pensioenaangifte (920)
3.
Controleer de Cao code loonaangifte op tabblad Adm - Algemene gegevens . Klik HIER voor de 2021 cao codes. 
4. Zet de externe partij Adm - Algemene gegevens op TKP UPA
5. Volg daarna de stappen uit het stappenplan onderaan dit artikel

Recreatie
1. Deactiveer product Pensioenaangifte conform loonaangifte (788)
2. Activeer product UPA pensioenaangifte (920)
3.
Controleer de Cao code loonaangifte op tabblad Adm - Algemene gegevens . Klik HIER voor de 2021 cao codes. 
4. Zet de externe partij Adm - Algemene gegevens op TKP UPA
5. Volg daarna de stappen uit het stappenplan onderaan dit artikel

Landbouw BPL
1. Deactiveer product Pensioenaangifte (784)
2. Activeer product UPA pensioenaangifte (920)
3.
Controleer de Cao code loonaangifte op tabblad Adm - Algemene gegevens . Klik HIER voor de 2021 cao codes. 
4. Zet de externe partij Adm - Algemene gegevens op TKP UPA
5. Volg daarna de stappen uit het stappenplan onderaan dit artikel

Kappers
1. Activeer product UPA pensioenaangifte (920)
2. Controleer de Cao code loonaangifte op tabblad Adm - Algemene gegevens . Klik HIER voor de 2021 cao codes. 
3. Zet de Externe partij op tabblad Adm - Algemene gegevens op TKP UPA
4. Volg daarna de stappen uit het stappenplan onderaan dit artikel

Detailhandel
1. Activeer product UPA pensioenaangifte (920)
2. Zet de Externe partij op tabblad Adm - Algemene gegevens op CAPGEMINI UPA

Collectief wijzigen externe partij en product
Applicatiebeheer kan het product UPA pensioenaangifte (920) collectief activeren onder deze voorwaarden
- Per aanpassing externe partij minimaal 25 werkgevers
- 1 Bestand per nieuwe externe partij

Onderstand bestand kan ingevuld worden en per ticket naar de helpdesk gestuurd worden. 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0