CAO update 07-01-2021

Volgen

Afgelopen nacht zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.  Voor een groot aantal cao's zijn de fondsen inmiddels ingevoerd. Een totaaloverzicht van de compleet opgeleverde cao's is te vinden in het Excelbestand bij dit artikel.

NB:
De aanpassing in de franchise van de vervoers-cao's is gebaseerd op een aanpassing in de Staatscourant van de wettelijke franchise. Dezelfde franchise wordt gebruikt voor de OP-premie van PFZW, waarbij een groot aantal cao's is aangesloten.
Er is navraag gedaan of deze franchise ook aangepast gaat worden, maar daarvan was vooralsnog niets bekend. Het is mogelijk dat dit alsnog gaat gebeuren, wij houden de ontwikkelingen uiteraard in de gaten.

Hierbij het overzicht van de aanpassingen:

Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-1-2021

01 Alle agrarische cao's

Externe fondscodes UPA-aanlevering ingevoerd

1-1-2021

18 Drogisterijbranche

Salarisschalen per 1-1-2021 ivm WML

1-1-2021

23 Tandartsassistenten

Loonschalen NVM verhoogd met 3% per 1-1-2021

1-1-2021

23 Tandartsassistenten

Loonschaal V KNMT verhoogd met 1,20% per 1-1-2021

1-1-2021

21 Altro Via voor Login Transportondernemingen

Franchise gewijzigd van €13.111,00 naar €13.113,00

1-1-2021

21 Beroepsgoederenvervoer en de verhuur mob.kraan

Franchise gewijzigd van €13.111,00 naar €13.113,00

1-1-2021

21 Besloten Busvervoer

Franchise gewijzigd van €13.111,00 naar €13.113,00

1-1-2021

21 Goederenvervoer Nederland (KNV)

Franchise gewijzigd van €13.111,00 naar €13.113,00

1-1-2021

21 Taxivervoer

Franchise gewijzigd van €13.111,00 naar €13.113,00

1-1-2021

18 Huisartsenzorg (exclusief Hidha)

Premies 2021 ingevoerd

1-1-2021

27 Betonproductenindustrie

Premies 2021 ingevoerd

mceclip0.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0