CAO update 8-12-2020

Volgen

Afgelopen nacht zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Hierbij het overzicht van deze aanpassingen:

Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-1-2020

18 Retail Non Food (alle cao's)

Geen automatische uitbetaling IOB

30-11-2020

03 Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Wijziging fonds OVOP periode 13 teruggedraaid

1-1-2021

18 Bloemendetailhandel

Verhoging Salarisschalen per 1-1-2021

 

De mededeling voor de wijziging in het fonds OVOP van de cao Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf wordt per abuis pas actief in Loket.nl op 11-12-2020. De update is echter al wel doorgevoerd.

BPF schilders heeft besloten dat de premie OVOP, in tegenstelling tot eerdere berichten, toch doorloopt tot en met het einde van periode 13, namelijk 3 januari 2021. De werkgevers zijn daarvan door het BPF op de hoogte gebracht. De wijzigingen die door ons zijn uitgevoerd op 6-11-2020 zijn daarom door ons teruggedraaid.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0