Geboorteverlof verwerken en de APG aangifte

Volgen

Voor een correcte aanlevering naar APG, kun je het geboorteverlof verwerken op een 2de dienstverband.
Deze 2e IKV lever je niet aan richting APG. Op het eerste dienstverband verwerk je onbetaald verlof.

De officiële instructie vanuit het APG luidt dan ook als volgt:
Wat geboorteverlof betekent voor de pensioenaanlevering, beschrijven wij hieronder:
• De gegevensaanlevering wordt behandeld conform onbetaald verlof, dat geldt voor alle fondsen. De uitkering van UWV is namelijk geen loon.
• Het productloon is overeenkomstig het onbetaald verlof (dus ongewijzigd t.o.v. voorgaand loon). Dus niet een verlaagd loon (70%) t.g.v. de UWV-uitkering.
De pensioenaanlevering is gekoppeld aan de werkwijze conform onbet. verlof van het betreffende fonds, dit houdt in:
• Verbijzondering ‘OVW’ bij SGB en bpfBouw (tenzij pensioenopbouw vrijwillig wordt voortgezet, dan ‘WNE”).Verbijzondering ‘WNE’ bij PWRI, PFAB en SPW (tenzij verzoek tot onderbreking pensioenopbouw, dan ‘OVW’) of verbijzondering ‘WGP’ bij ABP en ASR Loyalis.
• Premieafdracht (pensioen/verzekering) loopt standaard door bij PWRI, PFAB, ABP, ASR Loyalis en SPW (tenzij verzoek tot onderbreking pensioenopbouw) of is een vrijwillige keuze bij bpfBouw en SGB (in dit geval is ook hier de verbijzondering ‘WNE’).
• Uren en deeltijd blijven ongewijzigd alleen bij Bouw en SGB kunnen de uren nul zijn (tenzij de werknemer kiest voor vrijwillig voortzetten pensioenopbouw).

 

Let op, als er wel wordt gekozen voor een vrijwillige voortzetting, dienen het bter loon (welke grondslag is voor de APG fondsen) en de uren even hoog te zijn als de periodes vóór het verwerken van het geboorteverlof. Dit kun je als volgt doen:

  • Maak via Loket Classic een eenheid + bedrag per eenheid aan. In de aansturing van de eenheid, zet je het veld 'dagendindicatie'. op 'Uren voor SV-dagen/DT/gew' Hierdoor wordt deeltijdfactor en blijft de franchise ongewijzigd. Bij het bedrag per eenheid, wijzig je de indicatie 'betalingsperiode in 'eenheid' en de indicatie 'grondslag BTER' in 'berekende bedragen inde grondslag. Dit component krijgt dus geen bruto-netto aansturing en heeft geen output. Deze 'bedrag per eenheid dient alleen om het bter te verhogen . Tot slot voeg je een eenheidspercentage (Loket Classic > adm > regelingen > eenheids%) aan de zojuist aangemaakt combinatie. Deze stel je in als 100% van het periode uurloon.
  • Op het eerste dienstverband geef je nu de uren geboorteverlof op, op de aangemaakt eenheid.
  • Om ook de uren voor de loonaangifte juist door te geven, geef je in de variabele gegevens (van de perioden met het geboorteverlof) het juiste aantal verloonde uren op, op het component 'verloonde uren'.
  • In tegenstelling tot bij het verwerken van onbetaald verlof is hier niet de dagtabel van toepassing.
  • Op het eerste dienstverband activeer je onder salarisverwerking > diversen, de incidentele inkomstenvermindering 'Kindverlof'.
  • Het 2de dienstverband niet aanleveren, doe je door de indicatie 'externe partij PLO' (te vinden onder het menu 'start' op werknemer niveau) te wijzigen in 'niet aanleveren'.

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0