Pensioenwijzigingen 1-1-2021 (Update 11-3-2021)

Volgen

Dit artikel geeft aan welke wijzingen er zijn in de aanlevering van pensioenen per 2021, wat er moet worden ingericht en hoe we je hier mee kunnen helpen.

Update 11-3-2021: Op dit moment zien we veel tickets binnenkomen met meldingen over CapGemini. CapGemini is nog hard bezig om alles juist te verwerken, een aanpassing in Loket.nl is niet nodig. Hieronder de meest voorkomende meldingen.

C0007:
Periodeloon of actuele uren is niet geleverd -> CapGemini werkt aan een oplossing, maar verwacht deze niet op korte termijn.

C0008:
De combinatie opgegeven RegLn en AantVerlUPens verwachten wij alleen als de Code invloed verzekeringsplicht D of E is, of de Code incidentele inkomstenvermindering is gevuld.
Ook al wordt de oproepkracht bijvoorbeeld goed aangeleverd met een D of E, dan nog gaat deze melding af. Ook hier wordt aan gewerkt.


VR3011: startdatum te ver in het verleden = opgelost

C0003, c0004 icm p0102: De opgegeven regeling bestaat niet. U kunt alleen regelingen aanleveren voor het pensioenfonds waarbij u bent aangesloten = opgelost

Mocht je vragen hebben over de status van de melding, neem hiervoor dan contact op met CapGemini. 

 

Update 4-3-2021 16.32 uur: De UPA berichten voor Capgemini kunnen vanaf nu worden aangemaakt.
Zoals aangegeven is de verwerkingsstatus in het portaal van Capgemini voorlopig leidend.

 

Update 4-3-2021: De verbinding met Capgemini gaan we openzetten. Capgemini heeft de aanpassing in productie zitten. Wij zullen nog de responseverwerking bekijken, maar dit zit de aanlevering en verwerking aan de kant van Capgemini niet in de weg. 

Voor de actuele status moet je voor nu in het portaal van Capgemini kijken.

Update 25-2-2021: We hebben Capgemini nog niet open staan voor aanlevering. Dat heeft nog steeds met de responseberichten te maken. Capgemini werkt hard om dat aan hun kant aan te passen en wij bekijken nog de work arounds om de openstelling naar voren te halen en de responseverwerking enigszins ordelijk te laten lopen.

Er is gisteren een bericht uitgegaan vanuit Capgemini ivm de aanleverdatum. Daarover het volgende vanuit Capgemini:

Beste SWO,

We merken dat gezamenlijke klanten onrustig worden nu de aanleverdeadline dichterbij komt en er in bepaalde gevallen nog geen UPA-bericht is aangeleverd.

Facturatie
Als wij op het moment van facturen, geen UPA hebben ontvangen, sturen wij een nota die is gebaseerd op november 2020. Zodra een correcte aanlevering is gedaan, dan wordt e.a. weer met elkaar verrekend. Werkgevers krijgen dus geen aanmaningen of boetes.


Dit lijkt ons een prima tussenoplossing voor alle partijen.

 

 

Update 19-2-2021:De aanlevering naar Capgemini (en het aanmaken van de aangifte) staat nog niet open.
Zij hebben het probleem met centraal insturen (zoals Loket) opgelost, maar waar het nu nog in zit zijn de responseberichten die anders gaan dan verwacht wordt.
Daardoor kunnen processen open blijven staan (in de zin van dat de responses niet compleet zijn of dubbele responses waardoor een verwerkingsresponse niet meer komt) en eventueel de daaraan gekoppelde mail actie mogelijk uitblijft.
Daarvan heeft Capgemini nu aangegeven dit over 2-3 weken opgelost te hebben.

Daarop wachten gaat wellicht te ver. Wij gaan begin volgende week een bericht versturen op productie en samen met CG kijken of dat normaal verloopt. Als dat zo is, dan zetten we alles open voor Capgemini met de dikke kanttekening dat het proces niet in alle gevallen helemaal goed zal gaan.
Inhet portaal van CG(aangegeven door CG zelf) is de juiste status altijd terug te vinden. 

Capgemini heeft zelf een inspanning gedaan om de LH nummers die bekend waren bij TKP te koppelen aan Loket. Maar het kan dus voorkomen dat een LH nummer nog niet bekend is, dat moet dan met CG worden kortgesloten

 

Update 10-02-2021
Voor het aanleveren naar Capsgemini is een Cao code voor Loonaangifte niet vereist. De tabel is hierop aangepast. 
We ontvangen ook berichten met FTP-gebruikers ID's e.d. Ook deze zijn niet nodig voor de verwerking, Loket.nl zendt centraal in. 
Detailhandel kan echter nog niet worden aangemaakt, zie ook (Update 19-2-2021) Aanleveringen gewijzigde partijen UPA per 2021

Een extra reminder nog om de stappen te volgen in de onderstaande artikelen van update 3-2-2021. Vergeet ook niet TKP UPA te activeren

Krijg je de melding: 'De werkgever heeft geen contract voor de opgegeven regeling. Doe opnieuw aangifte zonder deze regeling.' Dan is je machtiging nog niet in orde. Voor  verder vragen over de machtigingen kun je je richten tot het pensioenfonds. Update 3-2-2021

De aanlevering van de gewijzigde/nieuwe UPA partijen is opengezet.

Let op, Detailhandel kan nog niet worden aangemaakt. Er is nog een technisch issue aan de kant van Capgemini. De aanpassingen in Loket kunnen eventueel al wel doorgevoerd worden.

Zie ook Aanleveringen gewijzigde partijen UPA per 2021 

En Meldingen/dummy's voorkomen voor gewijzigde partijen UPA

 

Betreft: UPA pensioenaangiften welke automatisch verwerkt worden.

LET OP: Wanneer je in 2020 TKP detailhandel of een ander fonds wat in 2021 van uitvoerder wisselt, automatisch hebt verwerkt en geen cao code in de inrichting (adm > algemene gegevens) hebt gevuld, zal loket.nl ook in 2021 de aangifte automatisch richting TKP proberen te verwerken of een andere oude uitvoerder. Dat is onjuist, de externe partij zal gewijzigd moeten conform onderstaand schema.

De diverse cao's zijn in een eerder stadium al bijgewerkt met de juiste gegevens.

Met de jaarovergang zijn er ook weer veranderingen in pensioenland. 

Per 1-1-2021 onderkennen we de volgende wijzigingen. 

Pensioenfonds PUO Nu Soort Nu PUO 2021 Soort 2021 Wijz. PUO

Wijz.

soort

Één inzendacc. (IdLcr)
VLEP (Vlees) AZL Pensioenaangifte AZL UPA Nee Ja Nee, eigen Idlcr
HIJ (Houtverw.ind en JB) AZL Pensioenaangifte AZL UPA Nee Ja Nee, eigen Idlcr
Detailhandel TKP UPA Capgemini* UPA Ja Nee Ja, Loket
AVH AGH UPA PGB UPA Ja Nee Ja, Loket
Reiswerk Centric UPA PGB UPA Ja Nee Ja, Loket
Meubel (incl Houthandel) Centric UPA TKP UPA Ja Nee Ja, Loket
Bakkers TKP PA conform LA TKP UPA Nee Ja Ja, Loket
Recreatie TKP PA conform LA TKP UPA Nee Ja Ja, Loket
Landbouw (BPL) TKP PLO TKP UPA Nee Ja Ja, Loket
Kappers AGH UPA TKP UPA Ja Nee Ja, Loket
PWRI** APG APG  APG APG Nee Nee Ja, Loket
               
* Nieuwe externe partij per 2021          
** Pensioenfonds werd nog niet onderhouden in Loket. Per 2021 wel.        

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 3