CAO update 14-9-2020

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO Aanpassingen doorgevoerd.

Hierbij het overzicht van de aanpassingen:

Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-1-2018

16 Vleessector

Aanpassing opbouw eindejaarsuitkering

1-1-2018

16 Vleeswarenindustrie

Aanpassing opbouw eindejaarsuitkering

1-1-2019

23 Dierenartspraktijken

Rekenregel aangepast

1-4-2020

25 Zuivelindustrie

Salarisschalen 1% verhoogd en Min VT per 01-04-2020

1-1-2020

11 Tankstationbranche

Salarisschaal BBL-leerlingen 18 t/m 20 jaar

1-7-2020

23 Huisartsenzorg

Salarisschalen per 01-07-2020 ivm WML

1-1-2020

23 Sociaal Werk

Omschrijving componenten ORT aangepast

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0