CAO Update 27-7-2020

Volgen

Afgelopen weekend werden er een- of meerdere CAO Aanpassing(en) doorgevoerd.

Hierbij het overzicht van de aanpassing(en):

1-1-2020

23 VVT voorheen Verpleeg - en Verzorgingshuizen

Aanpassing looncomponenten in grondslag VT

1-5-2020

03 Natuursteenbedrijf

CAO verhoging 3% per 01-05-2020

1-1-2020

01 Tuinzaadbedrijven

Toeslag 20 procent voor meeruren uit grondslag vakantiegeld gehaald

1-1-2020

03 Natuursteenbedrijf

Wijziging premie % inhouding pensioen WN

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0