Handmatige aanlevering naar PAWW

Volgen

Het is inmiddels mogelijk om aangifte middels UPA naar het SPAWW. Meer hierover vind je in dit artikel.
Hieronder staat nog de werkwijze van de handmatige aanlevering. 


1.jpg


Let op: Een nadeel van dit overzicht is dat terugwerkende kracht mutaties niet in de betreffende maand opgenomen zijn. Indien er een correctie heeft plaatsgevonden, is dit overzicht dus niet toereikend!
In het geval van een correctie kun je het beste het runoverzicht werkgever/werknemer erbij nemen.

2.jpg

Op het laatste blad, totaal van de werkgever, zie je de componenten die je nodig hebt voor het kunnen doen van de aangifte inclusief deze twk mutaties. Om het aantal medewerkers te tellen kun je kijken naar het aantal pagina's van het runoverzicht (minus de laatste pagina, aangezien dit de totalen van de werkgever zijn).

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0